کلنگی متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

کلنگی شیراز پاسداران

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 18.57ميليون

6.5ميليارد
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 50ميليون

24.6ميليارد
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز تاچارا0(میر...

زيربنا 180متر- 3خوابه سه نبش-قیمت متر مربع 28ميليون

9.1ميليارد
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

کلنگی شیراز پاسداران

زيربنا 180متردرب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 31.25ميليون

7.5ميليارد
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

کلنگی شیراز معالی آباد

زيربنا 190متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه -قیمت متر مربع 4.2ميليون

1.638ميليارد
Bistoon07136306600

18/04/1393جزئیات