ویلا متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز ستارخان

Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

سيستم نقشه یک طبقهدو نبش-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 2.4ميليون

1.363ميليارد
Bistoon07136306600

12/09/1391جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

1.1ميليارد
Bistoon07136306600

08/06/1391جزئیات

ویلا شیراز قدوسی شرقی

رب از حیاط-قیمت متر مربع 2.3ميليون

975ميليون
Bistoon07136306600

25/05/1391جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

سيستم نقشه یک طبقهدرب از ساختمان-قیمت متر مربع 2ميليون

650ميليون
Bistoon07136306600

04/05/1391جزئیات

ویلا شیراز زرگری

4خوابه -قیمت متر مربع 2ميليون

732ميليون
Bistoon07136306600

01/11/1390جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

- 2خوابه درب از حیاط

520ميليون
Bistoon07136306600

03/10/1390جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

قیمت متر مربع 28تومان

Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

4خوابه -قیمت متر مربع 4.5ميليون

2.025ميليارد
Bistoon07136306600

19/02/1397جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

قیمت متر مربع 6.8ميليون

6.181ميليارد
Bistoon07136306600

08/03/1397جزئیات

ویلا شیراز تاچارا0(میرز...

قیمت متر مربع 11ميليون

3.685ميليارد
Bistoon07136306600

28/06/1394جزئیات

ویلا شیراز تاچارا0(میرز...

قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.63ميليارد
Bistoon07136306600

12/12/1393جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

500م رهن
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 12ميليون

5.76ميليارد
Bistoon07136306600

28/10/1398جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

طبقه اول-نما سنگ- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 23سال

5.6ميليارد
Bistoon07136306600

12/02/1398جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه زیرزمین- 1خوابه

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

05/02/1398جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه زیرزمین- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر

3ميليارد
Bistoon07136306600

24/01/1398جزئیات