ویلا متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 5خوابه -سن بنا 1

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

4رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 4- 8خوابه -سن بنا 2

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

10/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 4-سن بنا 1

4رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

29/05/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

طبقه اول-زيربنا 3- 4خوابه

5رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

19/05/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 2- 4خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 6

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

15/05/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-زيربنا 2

2رهن 6اجاره
Bistoon07136306600

08/05/1399جزئیات

ویلا شیراز اقایی

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

6رهن
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

1رهن 7اجاره
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 4- 5خوابه

5رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

09/04/1397جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه

3رهن
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه زیرزمین-زيربنا 2

5رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 2- 2خوابه

4رهن
Bistoon07136306600

09/04/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

زيربنا 2- 2خوابه

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

03/03/1397جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-زيربنا 2-سن بنا 2

4رهن
Bistoon07136306600

21/03/1399جزئیات

ویلا شیراز ارم

-طبقه اول-زيربنا 4

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 4خوابه -سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

ویلا شیراز مطهری

-طبقه دوم-زيربنا 2-سيستم نقشه دوطبقه- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9

3رهن
Bistoon07136306600

04/03/1399جزئیات

ویلا شیراز خلد برین

طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

01/03/1399جزئیات

ویلا شیراز زرگری

زيربنا 4- 5خوابه

Bistoon07136306600

23/10/1398جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 3خوابه -سن بنا 1

6رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

21/10/1398جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه اول-زيربنا 4- 5خوابه -سن بنا 3

Bistoon07136306600

18/10/1398جزئیات

ویلا شیراز رادفر

-زيربنا 4- 5خوابه -سن بنا 2

1رهن
Bistoon07136306600

13/07/1398جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 3- 5خوابه -سن بنا 3

8رهن 8اجاره
Bistoon07136306600

25/06/1398جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1

4رهن
Bistoon07136306600

21/06/1398جزئیات

ویلا شیراز مطهری

-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

02/06/1398جزئیات