ویلا متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

3رهن
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه دو نبش-سن بنا 1

Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

3رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

31/04/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 9

3رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

11/04/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

03/04/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

28/03/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

11/03/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

10/03/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

10/03/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی آباد

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 1

8رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

22/10/1398جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

09/09/1398جزئیات

ویلا شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 1- 4خوابه

8رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

15/08/1398جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 5

5رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

06/08/1398جزئیات

ویلا شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

3رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

02/08/1398جزئیات