ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

ویلا شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1

5رهن 4اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

ویلا شیراز معالی اباد

زيربنا 1- 2خوابه

3رهن
Bistoon07136306600

28/05/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

22/05/1399جزئیات

ویلا شیراز قدوسی شرقی

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه شمالی-سن بنا 2

4رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

2رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

11/05/1399جزئیات

ویلا شیراز فرهنگ شهر

-طبقه همکف-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

8رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

ویلا شیراز ستارخان

طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه

3رهن
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

ویلا شیراز اقایی گلچین ...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

ویلا شیراز قصرالدشت

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

10/04/1399جزئیات

ویلا شیراز گلچین غربی ک...

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

09/04/1399جزئیات

ویلا شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه

2رهن
Bistoon07136306600

25/03/1399جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 3

3رهن
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 1

1رهن
Bistoon07136306600

13/03/1399جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 4

1رهن 3اجاره
Bistoon07136306600

08/03/1399جزئیات

ویلا شیراز همت شمالی

زيربنا 1- 2خوابه

1رهن
Bistoon07136306600

09/09/1398جزئیات

ویلا شیراز پاسداران

-زيربنا 1- 3خوابه -سن بنا 2

3رهن
Bistoon07136306600

16/08/1398جزئیات