زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز صنایع

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 3

8
Bistoon07136306600

26/03/1394جزئیات

زمین شیراز تاچارا0(میرز...

-زيربنا 2-قیمت متر مربع 4

9
Bistoon07136306600

13/02/1396جزئیات

زمین شیراز زرهی

-زيربنا 3

3
Bistoon07136306600

17/12/1393جزئیات

زمین شیراز زرهی

-زيربنا 4-قیمت متر مربع 8

3
Bistoon07136306600

23/10/1396جزئیات

زمین شیراز بلوار امیرکب...

-زيربنا 4-قیمت متر مربع 5

2
Bistoon07136306600

10/10/1398جزئیات

زمین شیراز بلوار امیرکب...

-زيربنا 7-قیمت متر مربع 7

5
Bistoon07136306600

10/10/1398جزئیات