خانه دربست اجاره ای متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

7رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-طبقه همکف-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

2رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 2- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن 7اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-طبقه همکف-زيربنا 2- 4خوابه -سن بنا 2

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-طبقه همکف-زيربنا 3- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

1رهن 1اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-طبقه همکف-زيربنا 4- 3خوابه -سن بنا 3

5رهن
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 3- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2

1رهن 5اجاره
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

خانه دربست اجاره ای شی...

-زيربنا 3- 4خوابه -سن بنا 1

3رهن 2اجاره
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات