آپارتمان متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 3سال

700م رهن
Bistoon07136306600

20/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه پنجم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

850م رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 189متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 7سال

550م رهن
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 185متر- 3خوابه شمالی- نوساز

600م رهن
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9سال

350م رهن
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

600م رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر- نوساز

450م رهن
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

50م رهن 7م اجاره
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

460م رهن
Bistoon07136306600

16/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 195متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8سال

800م رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 180متر- 3خوابه

40م رهن 3.2م اجاره
Bistoon07136306600

03/09/1396جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه

400م رهن 5ت اجاره
Bistoon07136306600

01/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 40سال

400م رهن 600ت اجاره
Bistoon07136306600

01/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه ششم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

520م رهن
Bistoon07136306600

23/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه چهارم-زيربنا 200متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

130م رهن 8م اجاره
Bistoon07136306600

22/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

650م رهن
Bistoon07136306600

18/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

420م رهن
Bistoon07136306600

14/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

700م رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه همکف-زيربنا 190متر- 3خوابه -سن بنا 2سال

90م رهن 700ت اجاره
Bistoon07136306600

23/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 178متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8سال

150م رهن 6.5م اجاره
Bistoon07136306600

22/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز اقایی

طبقه دوم-زيربنا 200متر- 2خوابه

410م رهن
Bistoon07136306600

18/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 2خوابه -سن بنا 17سال

150م رهن 4م اجاره
Bistoon07136306600

17/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه سوم-زيربنا 200متر- 3خوابه - نوساز

270م رهن
Bistoon07136306600

07/03/1396جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

50م رهن 4م اجاره
Bistoon07136306600

07/03/1397جزئیات

آپارتمان شیراز میدان مع...

طبقه همکف-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 7سال

900م رهن
Bistoon07136306600

08/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه معل...

طبقه همکف-زيربنا 185متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

1ميليارد رهن
Bistoon07136306600

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت مع...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه -سن بنا 1سال

500م رهن
Bistoon07136306600

04/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه

700م رهن
Bistoon07136306600

25/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه - نوساز

550م رهن
Bistoon07136306600

19/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

زيربنا 182متر- 3خوابه -سن بنا 6سال

50م رهن 6.5م اجاره
Bistoon07136306600

18/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 194متر- 3خوابه -سن بنا 5سال

400م رهن 2م اجاره
Bistoon07136306600

12/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلکه معل...

طبقه همکف-زيربنا 200متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 8سال

300م رهن 500ت اجاره
Bistoon07136306600

05/03/1399جزئیات