آپارتمان متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه همکف-زيربنا 119متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

100م رهن 4.6م اجاره
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

50م رهن 5م اجاره
Bistoon07136306600

27/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 118متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 11سال

240م رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه پنجم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

230م رهن
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه ششم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

180م رهن 2.5م اجاره
Bistoon07136306600

22/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 12سال

255م رهن
Bistoon07136306600

21/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 104متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

260م رهن
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

380م رهن
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

400م رهن 2م اجاره
Bistoon07136306600

09/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه شمالی- نوساز

365م رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 115متر- 2خوابه -سن بنا 11سال

250م رهن
Bistoon07136306600

08/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه چهارم-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

250م رهن 1.5م اجاره
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

270م رهن
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال

30م رهن 2.2م اجاره
Bistoon07136306600

06/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی- نوساز

145م رهن 4م اجاره
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 116متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

250م رهن 2.2م اجاره
Bistoon07136306600

03/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 113متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

250م رهن
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

طبقه اول-زيربنا 105متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 8سال

160م رهن 200ت اجاره
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه سوم-زيربنا 120متر- 2خوابه - نوساز

250م رهن 2م اجاره
Bistoon07136306600

31/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 14سال

250م رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9سال

280م رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه زیر همکف-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 1سال

200م رهن 4م اجاره
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 125متر- 3خوابه -سن بنا 4سال

250م رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه سوم-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

250م رهن
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 8سال

250م رهن 1.5م اجاره
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 9سال

100م رهن 4م اجاره
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 125متر- 2خوابه -سن بنا 1سال

360م رهن
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم-زيربنا 114متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

240م رهن
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه اول-زيربنا 107متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

70م رهن 4.5م اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 16سال

350م رهن
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 115متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال

80م رهن 2.7م اجاره
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 118متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 11سال

300م رهن
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه پنجم-زيربنا 105متر- 2خوابه غربی-سن بنا 4سال

100م رهن 2م اجاره
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-زيربنا 116متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 5سال

280م رهن
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال

270م رهن
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 8سال

100م رهن 3م اجاره
Bistoon07136306600

20/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 111متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال

270م رهن
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 7سال

105م رهن 3.2م اجاره
Bistoon07136306600

18/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه هشتم-زيربنا 122متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

300م رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 117متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال

175م رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 116متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال

165م رهن
Bistoon07136306600

17/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه دوم-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

255م رهن
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 113متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.921ميليارد
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

50م رهن 4.5م اجاره
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا0(...

طبقه دوم-زيربنا 110متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال

209م رهن
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 116متر- 3خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال

167م رهن
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه نهم-زيربنا 110متر- 2خوابه -سن بنا 4سال

350م رهن
Bistoon07136306600

13/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 125متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

280م رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دهم-زيربنا 120متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 9سال

300م رهن
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 112متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 17سال

60م رهن 1.5م اجاره
Bistoon07136306600

12/06/1399جزئیات