آپارتمان متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 90متر-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 24ميليون

2.16ميليارد
Bistoon07136306600

28/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

زيربنا 98متر-قیمت متر مربع 30ميليون

2.94ميليارد
Bistoon07136306600

24/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 6سال

180م رهن
Bistoon07136306600

23/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 96متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 18ميليون

1.728ميليارد
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 16سال

150م رهن 1.6م اجاره
Bistoon07136306600

19/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

16/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 16.5ميليون

1.65ميليارد
Bistoon07136306600

15/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

14/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

Bistoon07136306600

10/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

185م رهن
Bistoon07136306600

07/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه ششم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 16.8ميليون

1.68ميليارد
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 80متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.2ميليارد
Bistoon07136306600

02/07/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 21ميليون

1.68ميليارد
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 79متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 15.18ميليون

1.2ميليارد
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 16سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.4ميليارد
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه ششم-زيربنا 99متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 15.15ميليون

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

30/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوی وحدت...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 15.5ميليون

1.55ميليارد
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه درب از حیاط- نوساز -قیمت متر مربع 21.38ميليون

1.925ميليارد
Bistoon07136306600

29/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 21ميليون

2.1ميليارد
Bistoon07136306600

26/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 90متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 14.22ميليون

1.28ميليارد
Bistoon07136306600

25/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 1خوابه -سن بنا 8سال -قیمت متر مربع 14.705ميليون

1.25ميليارد
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 27.5ميليون

2.2ميليارد
Bistoon07136306600

24/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 85متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 14سال -قیمت متر مربع 13.88ميليون

1.18ميليارد
Bistoon07136306600

23/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه سوم-زيربنا 100متر- 2خوابه شرقی-سن بنا 9سال -قیمت متر مربع 18ميليون

1.8ميليارد
Bistoon07136306600

22/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

1.35ميليارد
Bistoon07136306600

19/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه دوم-زيربنا 87متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 13.79تومان

1.2ميليارد
Bistoon07136306600

15/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 83متر- 1خوابه شمالی جنوبی دو بر-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 14.93ميليون

1.24ميليارد
Bistoon07136306600

11/06/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

250م رهن
Bistoon07136306600

30/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 2سال

290م رهن
Bistoon07136306600

28/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری کو...

طبقه زیر همکف-زيربنا 95متر- 1خوابه

200م رهن
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز آقایی

طبقه اول-زيربنا 92متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

1.15ميليارد
Bistoon07136306600

27/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قذوسی غر...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 18سال

900ميليون
Bistoon07136306600

26/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

1.15ميليارد
Bistoon07136306600

21/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه -سن بنا 17سال -قیمت متر مربع 16ميليون

1.44ميليارد
Bistoon07136306600

16/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه دوازدهم-زيربنا 87متر- 1خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.305ميليارد
Bistoon07136306600

16/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فلاحی کو...

طبقه سوم-زيربنا 82متر- 1خوابه

762ميليون
Bistoon07136306600

14/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 5سال

360ميليون
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه اول-زيربنا 95متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

230ميليون
Bistoon07136306600

21/01/1397جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 95مترشمالی-قیمت متر مربع 15.7ميليون

1.5ميليارد
Bistoon07136306600

05/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

طبقه ششم-زيربنا 83متر- 1خوابه -سن بنا 6سال

200م رهن
Bistoon07136306600

04/05/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه سوم-زيربنا 84متر-قیمت متر مربع 25ميليون

2.1ميليون
Bistoon07136306600

25/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 95متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 20ميليون

1.9ميليارد
Bistoon07136306600

23/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 13سال -قیمت متر مربع 15ميليون

1.2ميليارد
Bistoon07136306600

21/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه چهارم-زيربنا 100متر- 2خوابه شمالی جنوبی دو بر-قیمت متر مربع 10.8ميليون

1.08ميليارد
Bistoon07136306600

19/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 17ميليون

1.7ميليارد
Bistoon07136306600

17/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه همکف-زيربنا 82متر- 1خوابه -سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 13.78ميليون

1.13ميليارد
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز منبع اب ...

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 2خوابه

170م رهن
Bistoon07136306600

16/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

زيربنا 91متر- 1خوابه شمالی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 15.934ميليون

1.45ميليارد
Bistoon07136306600

15/04/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

طبقه هشتم-زيربنا 95متر- 2خوابه

220م رهن
Bistoon07136306600

12/04/1399جزئیات