مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 7- 1خوابه -سن بنا 1

2رهن 7اجاره
کوبه07136283008

24/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ?

-زيربنا 6

2رهن 6اجاره
کوبه07136283008

09/07/1398جزئیات

مغازه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6

1رهن 1اجاره
کوبه07136283008

27/05/1398جزئیات

مغازه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 7

3رهن 3اجاره
کوبه07136283008

23/06/1399جزئیات

مغازه شیراز ?

-طبقه سوم-زيربنا 5-سيستم نقشه مجتمع تجاری

3رهن 3اجاره
کوبه07136283008

09/04/1398جزئیات

مغازه شیراز ?

-طبقه همکف-زيربنا 6-سيستم نقشه آپارتمانی- 1خوابه -سن بنا 5

1رهن 3اجاره
کوبه07136283008

04/04/1398جزئیات