خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز قاآنی جنوبی ...

طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

600ميليون
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.9ميليون

500ميليون
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار ارتش

طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.6ميليون

550ميليون
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز قاآنی جنوبی ...

طبقه اول و دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

480ميليون
املاک شهر36498534

12/08/1398جزئیات

خانه شیراز انقلاب

طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 10ميليون

1.8ميليارد
املاک شهر36498534

12/08/1398جزئیات

خانه شیراز قاآنی جنوبی ...

زيربنا 180متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه دو نبش جنوبی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

1.172ميليارد
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.2ميليون

1ميليارد
املاک شهر36498534

23/07/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 190متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.7ميليون

750ميليون
املاک شهر36498534

18/07/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت

-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 4خوابه درب از حیاط

1ميليارد
املاک شهر36498534

10/07/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت

-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان

1ميليارد
املاک شهر36498534

09/07/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار احمدی

-طبقه اول و دوم-زيربنا 200متردرب از حیاط و ساختمان

770ميليون
املاک شهر36498534

09/07/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 2.5 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.8ميليون

870ميليون
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 200متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 25ميليون

9ميليارد
املاک شهر36498534

22/03/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 190متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 18سال

1.8ميليارد
املاک شهر36498534

25/02/1398جزئیات

خانه شیراز لاله

زيربنا 180متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.86ميليون
املاک شهر36498534

06/07/1398جزئیات

خانه شیراز پارامونت

طبقه اول و دوم-زيربنا 180متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.7ميليون

940ميليون
املاک شهر36498534

18/11/1397جزئیات

خانه شیراز زرهی

زيربنا 180متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه -قیمت متر مربع 5ميليون

1.55ميليارد
املاک شهر36498534

06/08/1397جزئیات