خانه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 180متر-نما سنگ- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.9ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/03/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 5.367ميليون

1.61ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/03/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 180متر-نما سنگ- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

2.7ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 10ميليون

3ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/03/1399جزئیات

خانه شیراز تاچارا

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 14ميليون

3ميليارد
نوژان36318139

13/03/1399جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

زيربنا 200متر- 8خوابه -سن بنا 9سال

3ميليارد
نوژان36318139

11/03/1399جزئیات

خانه شیراز امیر کبیر او...

زيربنا 180متر-سيستم نقشه یک طبقه-نما آجر تراش- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

2.5ميليارد
املاک زمانپور07138428669 --

12/03/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 190متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما اجر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال

2.6ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/03/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه اول-زيربنا 200متر-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 3.733ميليون

1.12ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/03/1399جزئیات

خانه شیراز بعثت

زيربنا 188متر- 3خوابه

3.2ميليارد
36281840

11/03/1399جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 14سال

نوژان36318139

10/03/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 180متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

2.7ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/03/1399جزئیات

خانه شیراز جمهوری

-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان

2.6ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار جمهوری...

زيربنا 183متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 13.5تومان

1.822ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

1.5ميليون
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

خانه شیراز ارم

طبقه نخست-زيربنا 178متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

2.5ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

خانه شیراز اطلسی

-زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان

املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 195متر- 2خوابه -سن بنا 25سال

1.2ميليارد
املاک 1136475273

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز فخراباد

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال

100م رهن 1م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 185متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11ميليون

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 200متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 12ميليون

1.758ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار جمهوری...

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

1.425ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز بربلوارجمهور...

زيربنا 176متردرب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 18ميليون

3.168ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز قصرالدشت شرق...

طبقه همکف-زيربنا 185متر-قیمت متر مربع 21ميليون

6.048ميليون
املاک کاوش09128852818 - 0

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 195متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 18سال

36281840

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 195متر- 2خوابه

1.2ميليارد
36281840

07/03/1399جزئیات

خانه شیراز ستارخان

-زيربنا 200متردرب از حیاط و ساختمان

36281840

06/03/1399جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 4سال

220م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

03/03/1399جزئیات

خانه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 200متر- 2خوابه دونبش-سن بنا 18سال

2.04ميليارد
نوژان36318139

31/02/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه همکف-زيربنا 177متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

املاک 1136475273

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز شهرک مطهری

زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

500ميليون
املاک 1136475273

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

1.9ميليارد
املاک 1136475273

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز ارم

-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

طبقه اول-زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 9.028ميليون

3.25ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 180متر- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 6.931ميليون

2.1ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 190متر-نما بدون نما- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 4.043ميليون

950ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

01/03/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 190متر-نما سنگ- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7.095ميليون

2.1ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

31/02/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 190متر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.122ميليون

1.8ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

31/02/1399جزئیات

خانه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 190متر- 3خوابه درب از ساختمان

1.78ميليارد
نوژان36318139

27/02/1399جزئیات

خانه شیراز زند

-زيربنا 180متر- 6خوابه جنوبی

املاک 1136475273

30/02/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط

200م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/02/1399جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 200متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 18ميليون

3.6ميليارد
املاک 1136475273

29/02/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه اول-زيربنا 200متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

3ميليارد
املاک 1136475273

29/02/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7.516ميليون

2.3ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/02/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7ميليون

2.45ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

29/02/1399جزئیات

خانه شیراز ارم

طبقه زیرزمین-زيربنا 190متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 45ميليون

21.375ميليارد
36281840

29/02/1398جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

زيربنا 180متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 4سال

580ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/02/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 7.5ميليون

1.8ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/02/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار سردارا...

طبقه اول-زيربنا 190متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

130م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/02/1399جزئیات

خانه شیراز صنایع

زيربنا 180متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 11ميليون

3.3ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

25/02/1399جزئیات