خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز هوابرد

زيربنا 150متر-سيستم نقشه یک طبقه- 4خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

300م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

16/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار سردارا...

زيربنا 130متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال

155م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار سردارا...

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 20سال

160م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.7ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 140متر-نما بدون نما- 2خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 13.308ميليون

3.5ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

طبقه پایین-زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما بدون نما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 5.357ميليون

750ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر شمالی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما اجر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 12.839ميليون

3.98ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

15/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 150متر- 2خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 12.5ميليون

3.275ميليارد
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 140متردرب از حیاط-سن بنا 20سال

200م رهن
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 23ميليون

4.6ميليارد
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه دوم-زيربنا 135متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 11سال

170م رهن
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 18ميليون

9ميليارد
نوژان36318139

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 132متر- 3خوابه جنوبی-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 6.818ميليون

900ميليون
36281840

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز سینماسعدی

زيربنا 130متر- 3خوابه -سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 20ميليون

2.6ميليارد
36281840

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 8.696ميليون

1.8ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسداران

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 18ميليون

9ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

زيربنا 135متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 10.526ميليون

2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 130متر-نما اجر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 8ميليون

1.6ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 12سال

100م رهن 1م اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز ستارخان

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

370م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 147متر- 3خوابه -سن بنا 30سال

36281840

14/04/1399جزئیات

خانه شیراز چمران

زيربنا 146متر-نما آجر گری- 4خوابه جنوبی-سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 15.068ميليون

2.2ميليارد
36281840

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز مطهری جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه دونبش-سن بنا 12سال

175م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 6.667ميليون

2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار سرباز

زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 15ميليون

3.24ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگارد غر...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما آجرنما- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

300م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز ولیعصر قصرال...

طبقه دوم-زيربنا 135متر-سيستم نقشه طبقه منزل- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 20سال

240م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 15سال

135م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

11/04/1399جزئیات

خانه شیراز فرصت شیرازی

زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 20سال

1.9ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

خانه فرصت شیرازی

زيربنا 140متر- 3خوابه -سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 4ميليون

880ميليون
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

10/04/1399جزئیات

خانه شیراز جمهوری

زيربنا 150متر- 4خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

2.25ميليارد
املاک اشکان07132292970

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 127متر-قیمت متر مربع 18ميليون

2.3ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 135متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 11.83ميليون

2.65ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 140متر- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.5ميليون

1.495ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

طبقه دوم-زيربنا 150متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 7سال

180م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 25سال

160م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

09/04/1399جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه اول-زيربنا 140متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 5سال

150م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز صنایع

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 15سال

3.65ميليارد
نوژان36318139

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز تاچارا

زيربنا 140متر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال

2.45ميليارد
نوژان36318139

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 7.937ميليون

2ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر جنوبی

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما بدون نما- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 9.5ميليون

2.375ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز پاسارگاد

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 13ميليون

2.6ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 140متر- 3خوابه دوبر-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 6.296ميليون

1.7ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز شهید آقایی

طبقه نیم طبقه زیر زمین-زيربنا 150متر- 3خوابه -سن بنا 8سال

200م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز حدیث

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه طبقه منزل- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 8سال

300م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

08/04/1399جزئیات

خانه شیراز سفیر شمالی

طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه طبقه منزل-نما آجر و سنگ- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 10سال

170م رهن
املاک زمانپور07138428669 --

12/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار عدالت

زيربنا 150متر-نما اجر- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 8.5ميليون

1.836ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 130متر- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 30سال -قیمت متر مربع 7.174ميليون

1.65ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز بلوار سردارا...

زيربنا 140متر- 2خوابه

50م رهن 700ت اجاره
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/04/1399جزئیات

خانه شیراز باهنر جنوبی

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 12سال

130م رهن
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

07/04/1399جزئیات