خانه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

خانه شیراز بلوار ارتش

طبقه اول و دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.4ميليون

350ميليون
املاک شهر36498534

21/08/1398جزئیات

خانه شیراز لاله

-طبقه دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط

60م رهن 400ت اجاره
املاک شهر36498534

21/08/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار ارتش

طبقه اول و دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.2ميليون

495ميليون
املاک شهر36498534

18/08/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار سیبویه...

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.2ميليون

580ميليون
املاک شهر36498534

18/08/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4ميليون

800ميليون
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز انقلاب

طبقه اول و دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 6ميليون

1.224ميليارد
املاک شهر36498534

14/08/1398جزئیات

خانه شیراز تحویلی

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.7ميليون

700ميليون
املاک شهر36498534

13/08/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار ارتش

زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.4ميليون

850ميليون
املاک شهر36498534

12/08/1398جزئیات

خانه شیراز شمس

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 5خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 3.1ميليون

340ميليون
املاک شهر36498534

09/08/1398جزئیات

خانه شیراز لاله

طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه-نما آجر نما- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 4.8ميليون

750ميليون
املاک شهر36498534

11/08/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

طبقه اول و دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 8ميليون

1.36ميليارد
املاک شهر36498534

09/08/1398جزئیات

خانه شیراز سیاحتگر

زيربنا 140متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5.5ميليون

900ميليون
املاک شهر36498534

18/08/1398جزئیات

خانه شیراز فخرآباد

طبقه اول و دوم-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3.4ميليون

390ميليون
املاک شهر36498534

09/08/1398جزئیات

خانه شیراز لاله

زيربنا 150متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 5ميليون

1.37ميليارد
املاک شهر36498534

29/07/1398جزئیات

خانه شیراز رحمت

-زيربنا 140متر- 2خوابه درب از ساختمان

270ميليون
املاک شهر36498534

22/07/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار ارتش

زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 4خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 3ميليون

780ميليون
املاک شهر36498534

22/07/1398جزئیات

خانه شیراز رحمت

-طبقه اول و دوم-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط

470ميليون
املاک شهر36498534

18/07/1398جزئیات

خانه شیراز رحمت

زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 3.5ميليون

700ميليون
املاک شهر36498534

18/07/1398جزئیات

خانه شیراز بلوار ارتش

طبقه اول و دوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 4.6ميليون

560ميليون
املاک شهر36498534

18/07/1398جزئیات

خانه شیراز نادر

طبقه اول-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 4خوابه

260ميليون
املاک شهر36498534

21/04/1397جزئیات

خانه شیراز رحمت

-زيربنا 130متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه درب از حیاط

850ميليون
املاک شهر36498534

10/07/1398جزئیات

خانه شیراز لاله

زيربنا 150متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 2خوابه درب از ساختمان-قیمت متر مربع 5.5ميليون

1.292ميليارد
املاک شهر36498534

09/07/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت

-زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط

660ميليون
املاک شهر36498534

01/07/1398جزئیات

خانه شیراز عدالت

زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 4خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.7ميليون

550ميليون
املاک شهر36498534

31/06/1398جزئیات

خانه شیراز زرهی

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -قیمت متر مربع 6.1ميليون

1.1ميليارد
املاک شهر36498534

26/05/1398جزئیات

خانه شیراز مدرس

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه 2.5 طبقه- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 14سال

1.2ميليارد
املاک شهر36498534

09/04/1398جزئیات

خانه شیراز امیرکبیر

زيربنا 130متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 3.9ميليون

840ميليون
املاک شهر36498534

25/10/1397جزئیات

خانه شیراز بلوار بهشتی

طبقه سوم-زيربنا 150متر-سيستم نقشه 2 طبقه- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-قیمت متر مربع 13تومان

1.45ميليارد
املاک شهر36498534

14/08/1397جزئیات

خانه شیراز عدالت

زيربنا 140متر-سيستم نقشه 1 طبقه- 3خوابه درب از حیاط-قیمت متر مربع 2.1ميليون

527ميليون
املاک شهر36498534

04/07/1397جزئیات