منزل دربست متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1درب از ساختمان-سن بنا 2

2رهن
07136307140

07/07/1399جزئیات

منزل دربست شیراز عفیف ا...

-زيربنا 1درب از حیاط و ساختمان

6رهن 8اجاره
07136307140

13/06/1399جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 2

6رهن 6اجاره
07136307140

06/05/1399جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
07136307140

18/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن
07136307140

17/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

6رهن 5اجاره
07136307140

31/03/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

1رهن 5اجاره
07136307140

14/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
07136307140

29/03/1399جزئیات

منزل دربست شیراز صاحب ا...

-زيربنا 1

2رهن
07136307140

07/03/1399جزئیات

منزل دربست شیراز مطهری ...

-زيربنا 1

2رهن
07136307140

24/02/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه درب از حیاط

1رهن 6اجاره
07136307140

07/02/1399جزئیات

منزل دربست شیراز زرهی

-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط و ساختمان-سن بنا 1

4رهن 2اجاره
07136307140

23/10/1398جزئیات

منزل دربست شیراز ستارخا...

-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی

5رهن 5اجاره
07136307140

26/10/1396جزئیات

منزل دربست شیراز همت شم...

-زيربنا 1- 2خوابه جنوبی-سن بنا 2

6رهن
07136307140

23/10/1396جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

1رهن
07136307140

12/06/1398جزئیات

منزل دربست شیراز عفیف ا...

-طبقه اول-زيربنا 1- 1خوابه درب از حیاط و ساختمان

6رهن 6اجاره
07136307140

03/06/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

-زيربنا 1- 2خوابه درب از ساختمان

5رهن 1اجاره
07136307140

31/04/1399جزئیات

منزل دربست شیراز قصردشت...

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط

5رهن 6اجاره
07136307140

06/06/1398جزئیات

منزل دربست شیراز همت جن...

زيربنا 1- 2خوابه

2رهن 1اجاره
07136307140

15/08/1397جزئیات