مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 5

7
07136307140

19/06/1399جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 1

2
07136307140

11/03/1399جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

03/05/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 5

1
07136307140

12/03/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

28/11/1397جزئیات

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 1

1رهن
07136307140

13/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 7

1
07136307140

03/09/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1جنوبی-قیمت متر مربع 7

9
07136307140

18/01/1398جزئیات

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 1جنوبی-قیمت متر مربع 2

3
07136307140

13/11/1397جزئیات