مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز قصردشت

-زيربنا 1

1رهن 7اجاره
07136307140

10/06/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 1جنوبی

1رهن 1اجاره
07136307140

15/11/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

-زيربنا 1

1رهن 1اجاره
07136307140

24/07/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 1

1رهن
07136307140

21/07/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

05/05/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 1

5رهن 5اجاره
07136307140

12/02/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 1

2رهن 4اجاره
07136307140

01/05/1398جزئیات

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 1

1رهن
07136307140

13/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 1

2رهن 2اجاره
07136307140

13/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 1

1رهن 2اجاره
07136307140

22/09/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1

3رهن 2اجاره
07136307140

27/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قصردشت

-زيربنا 1

5رهن 5اجاره
07136307140

28/08/1397جزئیات