مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 1

1
07136307140

28/02/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

02/02/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه همکف-زيربنا 1-سن بنا 2-قیمت متر مربع 6

1
07136307140

06/12/1398جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 9

9
07136307140

11/10/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-طبقه زیرزمین-زيربنا 1-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

02/10/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 1- ?-قیمت متر مربع 2

2
07136307140

08/08/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

11/07/1398جزئیات

مغازه شیراز صاحب الامر

-زيربنا 1

2
07136307140

02/06/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1- 1خوابه - ?-قیمت متر مربع 7

7
07136307140

25/03/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف اباد

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 7

9
07136307140

22/12/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

23/05/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 1-قیمت متر مربع 5

8
07136307140

19/08/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 1جنوبی-قیمت متر مربع 4

5
07136307140

18/12/1397جزئیات