طبقه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان- ?

4رهن
07136307140

30/04/1399جزئیات

طبقه شیراز امیرکبیر

-طبقه اول-زيربنا 2- 4خوابه جنوبی-سن بنا 6-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

24/02/1399جزئیات

طبقه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 1-قیمت متر مربع 6

1
07136307140

30/11/1398جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه اول-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

2رهن
07136307140

06/08/1398جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه درب از حیاط و ساختمان- ?

3رهن
07136307140

27/05/1398جزئیات

طبقه شیراز فرهنگ شهر

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

3رهن
07136307140

05/06/1399جزئیات

طبقه شیراز قصردشت

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 2

2رهن
07136307140

16/05/1399جزئیات

طبقه شیراز مطهری جنوبی

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 4

8
07136307140

20/07/1398جزئیات

طبقه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 1- 3خوابه درب از حیاط-سن بنا 1

7رهن 3اجاره
07136307140

19/09/1398جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 1-سيستم نقشه تک واحدی- 2خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 8

1
07136307140

01/10/1397جزئیات

طبقه شیراز زرهی

-طبقه دوم-زيربنا 1- 2خوابه -سن بنا 8-قیمت متر مربع 2

5
07136307140

15/08/1397جزئیات

طبقه شیراز مطهری شمالی

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 6

1
07136307140

12/08/1397جزئیات

طبقه شیراز همت جنوبی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه شمالی جنوبی-سن بنا 1-قیمت متر مربع 6

1
07136307140

05/08/1397جزئیات

طبقه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه دوم-زيربنا 2- 3خوابه -سن بنا 2

1رهن
07136307140

07/08/1397جزئیات

طبقه شیراز همت شمالی

-طبقه اول-زيربنا 1- 3خوابه درب از ساختمان-سن بنا 2-قیمت متر مربع 1

3
07136307140

20/11/1398جزئیات

طبقه شیراز پاسداران

-طبقه دوم-زيربنا 1- 3خوابه شمالی-سن بنا 1

1رهن
07136307140

13/11/1397جزئیات