باغ متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

باغ شیراز صنایع

-زيربنا 5-قیمت متر مربع 3

3
07136307140

18/02/1399جزئیات

باغ شیراز همت شمالی

-طبقه همکف-زيربنا 6- 1خوابه -سن بنا 1-قیمت متر مربع 1

2
07136307140

22/04/1396جزئیات

باغ شیراز قصردشت

-زيربنا 6- 1خوابه -قیمت متر مربع 1

1
07136307140

24/04/1399جزئیات

باغ شیراز گویم

-زيربنا 6- ?-قیمت متر مربع 1

1
07136307140

02/07/1398جزئیات

باغ شیراز قلات

-زيربنا 7-قیمت متر مربع 7

9
07136307140

17/06/1398جزئیات

باغ شیراز قصردشت

-زيربنا 7-قیمت متر مربع 1

4
07136307140

15/05/1398جزئیات