اتاق اداری متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

3رهن 3اجاره
07136307140

22/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز فرهنگ ...

-طبقه چهارم

2رهن 3اجاره
07136307140

21/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

1رهن 1اجاره
07136307140

07/06/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز زرگری

-طبقه اول

5رهن 1اجاره
07136307140

16/05/1399جزئیات

اتاق اداری شیراز زرهی

-طبقه دوم-سيستم نقشه تک واحدی

1رهن 1اجاره
07136307140

11/10/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز قصردشت...

1رهن 1اجاره
07136307140

19/04/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز ملاصدر...

-طبقه اول

7رهن 7اجاره
07136307140

18/07/1398جزئیات

اتاق اداری شیراز عفیف ا...

-طبقه سوم

1رهن 1اجاره
07136307140

28/11/1397جزئیات