آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز سینما سع...

نما آجر گریشمالی جنوبی دو کله-قیمت متر مربع 7ميليون

520ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ابریشمی

طبقه چهارم- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

6.12ميليارد
املاک اشکان07132292970

22/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پشت باغ ...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 0.0045تومان

500ميليون
امیری09170221573

22/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه اول-نما سنگ- 1خوابه دو نبش-سن بنا 2سال

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

قیمت متر مربع 26.5ميليون

14ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

19/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

نما سنگ- 1خوابه درب از ساختمان-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-نما رومی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

18/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

- 3خوابه سه نبش

42ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پارامونت...

املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

3خوابه

6.38ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

14/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

2خوابه -سن بنا 3سال

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز جهاد

طبقه پنجم-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

املاک اشکان07132292970

11/06/1397جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

درب از حیاط

3.632ميليارد
املاک زمانپور شعبه یک38420016

14/08/1398جزئیات

آپارتمان باهنر شمالی

2خوابه -قیمت متر مربع 4ميليون

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/08/1398جزئیات

آپارتمان فرهنگ شهر

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

-طبقه چهارم

220م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

13/08/1398جزئیات

آپارتمان قدوسی غربی

2خوابه

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

21/07/1397جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا - ف...

رقی- نوساز

55م رهن
زارع09177176911

13/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بعثت

نوبی-قیمت متر مربع 10ميليون

1.17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت جنوب...

3خوابه - نوساز

6.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز خاکشنسی

طبقه دوم- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 14.3ميليون

1.8ميليارد
املاک اشکان07132292970

12/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

15ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

11/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه زیرزمیندرب از ساختمان-قیمت متر مربع 12ميليون

24ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

11/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

دهقانی۰۹۳۷۹۵۹۶۷۲۲

10/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

440ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/08/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

طبقه همکف- 10خوابه شمالی جنوبی دو کله- نوساز

2.5ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

07/05/1397جزئیات

آپارتمان شیراز مطهری جن...

2خوابه

4.7ميليارد
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/08/1398جزئیات

آپارتمان قصرالدشت

جنوبی

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میانرود

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

09/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز سفیر شما...

170م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

جنوبی

500ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

08/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

350ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

08/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-طبقه دوم

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

06/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

06/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

550ميليون
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

04/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

100م رهن
املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

04/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز بلوار جم...

طبقه زیرزمین- 3خوابه -قیمت متر مربع 9ميليون

1.53ميليارد
املاک اشکان07132292970

06/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف آبا...

نوبی-قیمت متر مربع 13ميليون

2ميليارد
کوبه07136283008

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

طبقه نخست- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

2.7ميليارد
املاک اشکان07132292970

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

املاک 11 شعبه فرهنگ شهر07136300697

24/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ج...

30ميليارد
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

آپارتمان شیراز میرزای ج...

18ميليارد
Bistoon07136306600

01/08/1398جزئیات

آپارتمان صنایع

سيستم نقشه دوبلکس- 4خوابه -سن بنا 1سال

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ارم

طبقه پنجم- 3خوابه -سن بنا 8سال

3.3ميليارد
املاک اشکان07132292970

30/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز یزدانمهر...

طبقه زیرزمین- 2خوابه -سن بنا 7سال

2ميليارد
املاک اشکان07132292970

30/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

طبقه چهارم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 14.5ميليون

1.915ميليارد
املاک اشکان07132292970

29/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

2خوابه

6ميليارد
کوبه07136283008

17/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

قیمت متر مربع 10.5ميليون

10.5م رهن
کوبه07136283008

13/07/1398جزئیات

آپارتمان شیراز ابوالکلا...

طبقه نخست-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 7ميليون

790ميليون
املاک اشکان07132292970

28/07/1398جزئیات