آپارتمان متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم- 4خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 13ميليون

3.35ميليارد
املاک اشکان07132292970

11/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز چمران

طبقه دوم- 4خوابه -سن بنا 7سال

700م رهن
املاک اشکان07132292970

11/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

دونبش

نوژان36318139

13/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

نما رومی- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

14.4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

12/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

-طبقه دوم

نوژان36318139

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

نوژان36318139

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

1خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 14.5تومان

1.3ميليارد
املاک متداول07136244295

10/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 13.5ميليون

املاک متداول07136244295

10/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز

طبقه نخستجنوبی-قیمت متر مربع 14.5ميليون

2.25ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه سوم- 3خوابه جنوبی-سن بنا 6سال -قیمت متر مربع 14تومان

3.22ميليارد
املاک اشکان07132292970

10/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جمهوری

طبقه همکف- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.2ميليارد
املاک اشکان07132292970

08/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز میدان پا...

طبقه سوم- 2خوابه

350ميليون
36281840

06/12/1392جزئیات

آپارتمان شیراز جهاد

طبقه سوم- 2خوابه -سن بنا 12سال -قیمت متر مربع 10.5ميليون

1.35ميليارد
املاک اشکان07132292970

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خاکشناسی...

طبقه پنجم- 4خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

6.55ميليارد
املاک اشکان07132292970

15/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگیان...

قیمت متر مربع 17تومان

املاک 1136475273

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبی

طبقه سوم-سيستم نقشه سه طبقه-نما رومیشرقی- نوساز

املاک پدیده شیراز09171115624

06/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صنایع

نوژان36318139

03/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسداران...

نوژان36318139

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

جنوبی

نوژان36318139

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زرهی

-نما رومی- 2خوابه جنوبی

نوژان36318139

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

شمالی

نوژان36318139

29/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز معالی آب...

نوژان36318139

29/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی شر...

-طبقه همکفشمالی جنوبی

املاک کاوش09128852818 - 0

01/03/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

-طبقه دوم

1ميليارد
نوژان36318139

25/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز زند

نما سنگ و اجر- 2خوابه درب از ساختمان-سن بنا 25سال -قیمت متر مربع 19.335ميليون

3.6ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر جن...

طبقه چهارم- 5خوابه - نوساز

36281840

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز یزدامهر

طبقه دوم-قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
املاک اشکان07132292970

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز صدرا

طبقه هشتم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- نوساز -قیمت متر مربع 4ميليون

480ميليون
املاک پدیده شیراز09171115624

30/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیر کبی...

طبقه دومشمالی- نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.6ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

29/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز کوهسار

قیمت متر مربع 15ميليون

2.85ميليارد
املاک اشکان07132292970

28/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز همت شمال...

Bistoon07136306600

29/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز پاسارگار...

جنوبی

935ميليون
املاک یکتا-38254992-38262

28/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

نما بدون نما- 4خوابه -سن بنا 7سال -قیمت متر مربع 12.5ميليون

4ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

28/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز تاچارا

3خوابه -سن بنا 14سال

288ميليون
املاک متداول07136244295

01/05/1398جزئیات

آپارتمان شیراز شهرک بهش...

نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 3سال

http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

27/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز عفیف ابا...

Bistoon07136306600

25/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ملاصدرا

نوژان36318139

24/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز امیرکبیر...

- 3خوابه درب از حیاط

3.5ميليارد
36281840

24/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستاد

نما ترکیبی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12.821ميليون

5ميليارد
http://amlakeshiraz.ir/nozhan۳۷۲۰۷۲۲۴

24/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ابریشمی

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 14ميليون

1.5ميليون
املاک اشکان07132292970

23/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز خیابان ج...

طبقه دوم-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

4.36ميليارد
املاک اشکان07132292970

20/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جهاد ساز...

طبقه همکف- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 19ميليون

3.1ميليارد
املاک اشکان07132292970

18/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز جهاد ساز...

طبقه همکف- 1خوابه جنوبی-سن بنا 1سال -قیمت متر مربع 19ميليون

1.65ميليارد
املاک اشکان07132292970

18/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز هرمزگان

طبقه پنجم-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

924ميليون
املاک مدرن09171162336

23/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز ستارخان

نوساز

املاک 1136475273

23/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز فرهنگ شه...

قیمت متر مربع 27ميليون

املاک 1136475273

23/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز گلدشت

25ميليون
07136392091

23/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قصرالدشت...

طبقه دوم-قیمت متر مربع 23ميليون

2.415ميليارد
املاک کاوش09128852818 - 0

22/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز قدوسی غر...

املاک 1136475273

20/02/1399جزئیات

آپارتمان شیراز باهنر شم...

-طبقه سومشمالی

155م رهن
املاک یکتا-38254992-38262

21/02/1399جزئیات