مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه اطلسی

سن بنا 20سال

1.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/01/1398جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه دوم

املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

قیمت متر مربع 3.4ميليون

830ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/10/1397جزئیات

مغازه شیراز ولیعصر

قیمت متر مربع 19ميليون

5.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1397جزئیات

مغازه معالی آباد

سن بنا 7سال

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

10م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1397جزئیات

مغازه شیراز چهارراه وصا...

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1395جزئیات

مغازه شیراز ساحلی شرقی

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1395جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

20م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

15م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-طبقه همکف

املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1395جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1395جزئیات

مغازه شیراز خیابان فلسط...

املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

25م رهن 7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/02/1394جزئیات

مغازه شیراز بازار روح ا...

املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1394جزئیات

مغازه شیراز انقلاب

30م رهن 5.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1394جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

املاک 11دفتر: 36476666-

24/12/1394جزئیات

مغازه شیراز زند

1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/12/1394جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

20م رهن 1ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/12/1394جزئیات

مغازه شیراز نادر

15م رهن 2.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1394جزئیات

مغازه شیراز 4راه مشیر

40م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/12/1394جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1394جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

10م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1394جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

20م رهن 3.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1394جزئیات

مغازه شیراز چهارراه باغ...

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1394جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

20م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1394جزئیات

مغازه شیراز حافظ

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1394جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

50م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1394جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

مغازه شیراز عدالت

20م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1394جزئیات

مغازه شیراز مشیر فاطمی

10م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1394جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/12/1394جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

10م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1394جزئیات

مغازه شیراز صنایع

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1394جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

20م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/12/1394جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

10م رهن 2.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/12/1394جزئیات

مغازه شیراز زند

30م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1394جزئیات

مغازه شیراز فرگاز

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1394جزئیات

مغازه شیراز چمران

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1394جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

20م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

مغازه شیراز دروازه کازر...

املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1394جزئیات

مغازه شیراز چهارراه مشی...

7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

مغازه شیراز صنایع

15م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/11/1394جزئیات

مغازه شیراز سه راه نماز...

املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

قیمت متر مربع 40ميليون

1.28ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

10م رهن 9.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

10م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/11/1394جزئیات