مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 268متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 25ميليون

6.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/02/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 310متر-قیمت متر مربع 40ميليون

17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه امیرکبیر

زيربنا 205متردو نبش-قیمت متر مربع 20.6ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 205متردو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1397جزئیات

مغازه شیراز بازار وکیل

زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 11.66ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

25م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 300متر

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 210متر

6.72ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 206متر

5.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 600متر

12.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات