مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه امیرکبیر

زيربنا 205متردو نبش-قیمت متر مربع 20.6ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 205متردو نبش

املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1397جزئیات

مغازه شیراز بازار وکیل

زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 11.66ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

25م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 240متر

240ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 240متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 280متر-قیمت متر مربع 30ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

-زيربنا 206متر

11ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1394جزئیات

مغازه شیراز شهرک صنعتی

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

مغازه شیراز عادل اباد

-طبقه اول-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1393جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

-زيربنا 600متر

املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1393جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 319متر-قیمت متر مربع 2.55ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1393جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 250متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1393جزئیات

مغازه شیراز پل فسا

-زيربنا 350متر

700ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1393جزئیات

مغازه شیراز ابتکار شمال...

-زيربنا 546متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/08/1393جزئیات

مغازه شیراز ساحلی غربی

زيربنا 273متر- نوساز -قیمت متر مربع 27ميليون

7.371ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1393جزئیات

مغازه شیراز بعد از چهار...

-زيربنا 500متر

املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1372جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

مغازه شیراز گویم

-زيربنا 250متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1393جزئیات

مغازه شیراز وصال

-زيربنا 370متر

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 210متر-قیمت متر مربع 30تومان

6.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 250متر- نوساز

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1397جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 300متر

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 410متر

10.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 210متر

6.72ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 206متر

5.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 600متر

12.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 225متر-قیمت متر مربع 45ميليون

8.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 300متر

350م رهن 24ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 500متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 50ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه زیرزمین-زيربنا 400متر-قیمت متر مربع 5ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 350متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

25.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 250متر- نوساز -قیمت متر مربع 40ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر-قیمت متر مربع 8ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه همکف-زيربنا 619متر

65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 240متر

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 360متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1396جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 205متردو نبش

3.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه زیر زمین-زيربنا 400متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 250متر

80م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/09/1396جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 215متر- نوساز -قیمت متر مربع 16ميليون

4.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 215متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه زیر زمین-زيربنا 262متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 12ميليون

3.145ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 250متر

5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 320متر

10.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 230متر

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 320متر

1.05ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1396جزئیات

مغازه شیراز نادر

-زيربنا 220متر

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 450متر- 2خوابه

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1396جزئیات