مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

50م رهن 7.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 310متر-قیمت متر مربع 40ميليون

17ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه امیرکبیر

زيربنا 205متردو نبش-قیمت متر مربع 20.6ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 480متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز بازار وکیل

زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 11.66ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

25م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 210متر

6.72ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 206متر

5.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات