مغازه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه امیرکبیر

زيربنا 205متردو نبش-قیمت متر مربع 20.6ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1398جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 480متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز بازار وکیل

زيربنا 240متر-قیمت متر مربع 11.66ميليون

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

25م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 750متر

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 230متر- نوساز

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

مغازه شیراز اصلاح نژاد

-زيربنا 230متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1394جزئیات

مغازه شیراز شهرک صنعتی

-زيربنا 300متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 220متر

200م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1394جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 410متر

10.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز تحویلی

-زيربنا 210متر

6.72ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 206متر

5.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 225متر-قیمت متر مربع 45ميليون

8.1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 350متر

600م رهن 80ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 300متر

350م رهن 24ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 450متر

120م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 240متر

200م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 370متر- 3خوابه

60م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 250متر

150م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 210متر

200م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه همکف-زيربنا 250مترسه نبش

100م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 250متر

150م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه زیرزمین-زيربنا 400متر-قیمت متر مربع 5ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 300متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 220متر- نوساز

500م رهن 35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 325متر- 1خوابه

50م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 250متر

120م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/04/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 280متر

300م رهن 33م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 250متر- نوساز

200م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/04/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 280متر

300م رهن 33م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 350متر- نوساز -قیمت متر مربع 50ميليون

25.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 250متر

80م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/02/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 250متر- نوساز -قیمت متر مربع 40ميليون

10ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 300مترسه نبش

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 280متر- 5خوابه

15م رهن 3.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 250متر

10م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 230متر

200م رهن 35م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 240متر

150م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 300متر

100م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1396جزئیات

مغازه شیراز مشیر غربی

-زيربنا 250متر

100م رهن 17م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 220متر

املاک 11دفتر: 36476666-

03/12/1396جزئیات

مغازه شیراز خیرات

-زيربنا 1000متر

200م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 260متر- 1خوابه

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1396جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 205متردو نبش

3.21ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 330متر

60م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 220متر

100م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 250متر

110م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/10/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه همکف-زيربنا 250متردو نبش

300م رهن 30ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1396جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-طبقه پنجم-زيربنا 350متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1396جزئیات