مغازه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 180متر

8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 186متر

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت غر...

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1394جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 30تومان

7.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1394جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگا...

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1394جزئیات

مغازه شیراز 20متری سینم...

طبقه همکف-زيربنا 178متر-قیمت متر مربع 17ميليون

3.65ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1393جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 4ميليون

200م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1393جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/09/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار پیرن...

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1393جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 185متر

8.312ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-طبقه همکف-زيربنا 185متر

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-طبقه زیر زمین-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-طبقه زیر زمین-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1397جزئیات

مغازه شیراز اصلاح نژاد

-طبقه همکف-زيربنا 200متر

3.38ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 25ميليون

6.25ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1397جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

-زيربنا 180متر

100م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 180متر

90م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

طبقه همکف-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 25ميليون

4.625ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 180متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 190متر

1ميليارد رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

طبقه همکف-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 25ميليون

4.625ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1395جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

طبقه همکف-زيربنا 180متر-سن بنا 30سال

950ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1395جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/06/1395جزئیات