مغازه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 180متر

8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/09/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 186متر

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 185متر

8.312ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات