مغازه متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 200متر

60م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 200متر

35م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 186متر

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت غر...

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1394جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 4ميليون

200م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/09/1393جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

طبقه همکف-زيربنا 200متر- 3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 200متر

20م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 200متر

70م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 200متر

250م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 190متر

45م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 200متر

70م رهن 17م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 200متر

165م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 185متر

150م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 180متر

80م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/02/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 200متر- 2خوابه

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 180متر

50م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-طبقه همکف-زيربنا 200متر

200م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 190متر- 2خوابه

90م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 190متر

20م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1396جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 200متر

20م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

-زيربنا 180متر

100م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/11/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 200متر

150م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 200متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 180متر

100م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/10/1396جزئیات

مغازه شیراز مشیر فاطمی

-زيربنا 180متر

200م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 180متر

90م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 12ميليون

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

مغازه شیراز ارم

-زيربنا 200متر

40م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1396جزئیات

مغازه شیراز استقلال

-زيربنا 200متر

80م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 180متر- 2خوابه

100م رهن 14ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 180متر

200م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1396جزئیات

مغازه شیراز هنگ

-زيربنا 200متر

70م رهن 11م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 200متر

25م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 180متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه زیر زمین-زيربنا 200متر

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

زيربنا 180متر- نوساز

80م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/05/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

طبقه همکف-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 25ميليون

4.625ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1396جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 180متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-طبقه اول-زيربنا 180متر

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 180متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

5.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/02/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 190متر

1ميليارد رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 200متر

150م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 200متر- 1خوابه

60م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/01/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 200متر

500م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1396جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 180متر

80م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1396جزئیات

مغازه شیراز بنفشه

طبقه همکف-زيربنا 200متر-قیمت متر مربع 25ميليون

4.625ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1395جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 200متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/12/1395جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 200متر- نوساز

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1395جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 200متر

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/12/1395جزئیات