مغازه متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز هنگ

-زيربنا 160متر

50م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 170متر

100م رهن 8ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1395جزئیات

مغازه شیراز کشن

زيربنا 160متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1394جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 160متر

120م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1394جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 160متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1394جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 160متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1394جزئیات

مغازه شیراز هنگ

-زيربنا 175متر

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1394جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 160متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1394جزئیات

مغازه شیراز زند

-طبقه اول-زيربنا 175متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1393جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 160متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه ارتش

-طبقه زیرزمین-زيربنا 168متر

املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 160متر

80م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 152متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 168متر

70م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 170متر

60م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 170متر

100م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/04/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 170متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

زيربنا 172متر- نوساز

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 170متر

50م رهن 12.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 170متر

150م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 160متر

50م رهن 26م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 170متر- 1خوابه

70م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 156متر

500م رهن 40م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-طبقه همکف-زيربنا 160متر

125م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 170متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 160متر

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/10/1396جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 175متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 170متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/10/1396جزئیات

مغازه شیراز مشیر فاطمی

-زيربنا 170متر

100م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 170متر- نوساز

35م رهن 12ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1396جزئیات

مغازه شیراز بلوار مدرس

زيربنا 165متر- 2خوابه

25م رهن 2.75ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 160متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 170متر-قیمت متر مربع 4ميليون

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 160متر

60م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 155متر

100م رهن 27م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/02/1396جزئیات

مغازه شیراز ارتش

-زيربنا 158متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1396جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 160متر- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1396جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 170متر

70م رهن 7ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/11/1395جزئیات

مغازه شیراز دینکان

-زيربنا 170متر

70م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/10/1395جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 160متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1395جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 174متر- 1خوابه

150م رهن 25ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1395جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 165متر

40م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/07/1395جزئیات

مغازه شیراز ابوالکلام

-طبقه زیرزمین-زيربنا 175متر

30م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1395جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 174متر- 1خوابه

150م رهن 25ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1395جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 160متر

100م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/04/1395جزئیات

مغازه شیراز تاچارا

-زيربنا 160متر

100م رهن 8ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1395جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 160متر

50م رهن 10ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/04/1395جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 170متر

20م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1395جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 166متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1395جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 170متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1395جزئیات