مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 45ميليون

6.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 22.78ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه همت شمالی

زيربنا 150متر- نوساز

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 26ميليون

3.64ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 135متر

5.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات