مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 35ميليون

5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

مغازه همت شمالی

زيربنا 150متر- نوساز

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 26ميليون

3.64ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 150متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 3.5ميليون

525ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

مغازه شیراز ارتش

-زيربنا 150متر

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1395جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 5ميليون

650ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

مغازه شیراز زند

طبقه اول-زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 60ميليون

11ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/12/1394جزئیات

مغازه شیراز والفجر

-زيربنا 150متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1394جزئیات

مغازه شیراز بلوار گلستا...

-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1394جزئیات

مغازه شیراز بلوار گلستا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 15تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1394جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر- 3خوابه

2.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/09/1393جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 24ميليون

3.36ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/08/1393جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1393جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

-زيربنا 137متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1393جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 134متر

11ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار پاسد...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 20تومان

3.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1393جزئیات

مغازه شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 141متر

580ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1372جزئیات

مغازه شیراز سراج

-زيربنا 141متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1393جزئیات

مغازه شیراز خیابان ملاص...

-طبقه اول-زيربنا 145متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز خیابان قصر ...

-طبقه همکف-زيربنا 143متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار پاسد...

-زيربنا 140متر

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 33ميليون

7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1393جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 30ميليون

5.93ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 135متر

5.44ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 30ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1397جزئیات

مغازه شیراز هوابرد

زيربنا 134متر-قیمت متر مربع 6ميليون

804ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 140متر

3.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 150متر

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/05/1397جزئیات

مغازه شیراز خیرات

طبقه زیرزمین-زيربنا 127متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 9.45ميليون

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 20ميليون

3.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 145متر

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت غر...

زيربنا 130متر-قیمت متر مربع 70ميليون

10.85ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

مغازه شیراز فخرآباد

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

4.08ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 145متر

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

مغازه شیراز مشیرغربی

زيربنا 135متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 4.2تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 134متردو بر

938ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/03/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 50ميليون

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 140متر- نوساز

5.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/02/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 130متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 140متر- نوساز

1.79ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/12/1396جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 130متر

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 140متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 55ميليون

7.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/11/1396جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 130متر

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 138متر

50م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 50ميليون

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1396جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

-طبقه زیر زمین-زيربنا 132متر

1.45ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1396جزئیات