مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 35ميليون

5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 140متر

30م رهن 11م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز بلوار امیرک...

-زيربنا 150متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 150متر- نوساز

150م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 26ميليون

3.64ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

100م رهن 11م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 130متر

60م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1395جزئیات

مغازه شیراز ساحلی غربی

-زيربنا 150متر

60م رهن 9ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1395جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 150متر- نوساز

9ت رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1395جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 145متر

200م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1394جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 135متر

80م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه اول-زيربنا 130متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 143متر- نوساز

12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 150متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 30ميليون

4.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/05/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 5خوابه - نوساز

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه دوم-زيربنا 130متر- 3خوابه

15م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/05/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 130متر

60م رهن 10.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/05/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه همکف-زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 20ميليون

3.62ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-طبقه همکف-زيربنا 150متر

200م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/04/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 145متر

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/04/1397جزئیات

مغازه شیراز ستاد

-زيربنا 150متر

20م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 150متر-سيستم نقشه تریبلکس

100م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 145متر

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 150متر

15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 130متر- 3خوابه

26م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 130متر- 3خوابه

26م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 130متر- 3خوابه

26م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

طبقه همکف-زيربنا 150متر-قیمت متر مربع 50ميليون

14ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 150متر

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 140متر

50م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

40م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1397جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 132متردو نبش

200م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/02/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 130متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/01/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 150متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 150متر- نوساز

150م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/12/1396جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 130متر

70م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-طبقه زیر زمین-زيربنا 140متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1396جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 150متر- 3خوابه

80م رهن 11م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/11/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

50م رهن 17م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1396جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 130متر

40م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1396جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 150متر- 2خوابه

10م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/10/1396جزئیات

مغازه شیراز سرباز

-زيربنا 134متر

50م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

زيربنا 135متر-سن بنا 3سال

100م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-طبقه دوم-زيربنا 138متر

50م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-طبقه اول-زيربنا 150متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1396جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 150متر- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1396جزئیات