مغازه متراژ بين 90 تا 100 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 140متر- 2خوابه -سن بنا 15سال

30م رهن 3م اجاره
املاک 1136475273

13/03/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 140متر- نوساز

120م رهن 12م اجاره
املاک 1136475273

03/03/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 140متر- نوساز

400م رهن
املاک 1136475273

21/02/1399جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 150متر-سن بنا 4سال

200م رهن 15م اجاره
املاک 1136475273

11/02/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسارگاد

-زيربنا 130متر

300م رهن
املاک 1136475273

10/02/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 150متر-سن بنا 2سال

60م رهن 7.5م اجاره
املاک 1136475273

03/02/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

200م رهن 10م اجاره
املاک 1136475273

27/11/1398جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 150متر-سن بنا 3سال

110م رهن 12م اجاره
املاک 1136475273

28/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 140متر- 4خوابه

املاک 1136475273

25/10/1398جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

طبقه دوم-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز

50م رهن 6ت اجاره
املاک 1136475273

07/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 140متر

100م رهن
املاک 1136475273

01/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فخرآباد

-زيربنا 140متر

2.5ميليارد
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 150متر

100م رهن 11م اجاره
املاک 1136475273

07/09/1398جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 150متر

100م رهن 5م اجاره
املاک 1136475273

06/09/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 130متر- نوساز

80م رهن 10م اجاره
املاک 1136475273

07/11/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-طبقه زیر زمین-زيربنا 130متر

املاک 1136475273

04/09/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 150متر- 3خوابه

150م رهن 6م اجاره
املاک 1136475273

23/08/1398جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

زيربنا 130متر- 2خوابه

45م رهن 4.9م اجاره
املاک 1136475273

14/08/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 150متر- 1خوابه

120م رهن 13م اجاره
املاک 1136475273

12/08/1398جزئیات

مغازه میدان معلم

زيربنا 150متر- 2خوابه

250م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

12/08/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 145متر

200م رهن 25م اجاره
املاک 1136475273

09/08/1398جزئیات

مغازه زند

طبقه دوم-زيربنا 126متر- 2خوابه

20م رهن 2.3م اجاره
املاک 1136475273

21/12/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 150متر

15ميليارد
املاک 1136475273

13/07/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 140متر-قیمت متر مربع 45ميليون

6.3ميليارد
املاک 1136475273

22/02/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 140متر

30م رهن 11م اجاره
املاک 1136475273

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز بلوار امیرک...

-زيربنا 150متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 1136475273

01/11/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

زيربنا 150متر- نوساز

150م رهن 12م اجاره
املاک 1136475273

30/08/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 140متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 26ميليون

3.64ميليارد
املاک 1136475273

21/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 1136475273

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 150متر

100م رهن 11م اجاره
املاک 1136475273

10/07/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 145متر-قیمت متر مربع 55ميليون

9.9ميليارد
املاک 1136475273

13/08/1397جزئیات