مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 105متر-قیمت متر مربع 30.47ميليون

3.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/08/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 125متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

مغازه شیراز ستاد

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1396جزئیات

مغازه شیراز شهرک صنعتی

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/09/1394جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 125متر-قیمت متر مربع 30ميليون

3.75ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1385جزئیات

مغازه شیراز بلواررحمت

-زيربنا 115متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 110متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1394جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 107متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1394جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 120متر- نوساز

6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1394جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 27تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1394جزئیات

مغازه شیراز مطهری

-زيربنا 107متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/09/1393جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 125متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/06/1393جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 105متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1393جزئیات

مغازه شیراز خیابان اردی...

-زيربنا 114متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1393جزئیات

مغازه شیراز میدان اطلسی...

-زيربنا 124متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار معال...

-زيربنا 109متر

املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1393جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 108متر

850ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1393جزئیات

مغازه شیراز سی متری

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 5.5تومان

635.5ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 112متر-قیمت متر مربع 25ميليون

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1392جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 124متر

5.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 105متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 120متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-طبقه زیر زمین-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 123متر- 2خوابه

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 110متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 19.5ميليون

2.925ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/05/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه دوم-زيربنا 118متر-قیمت متر مربع 8ميليون

945ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 110متر

970ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

طبقه زیر زمین-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 10سال -قیمت متر مربع 11ميليون

1.32ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1397جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 102متر

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/02/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 113متر- 1خوابه -قیمت متر مربع 24ميليون

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1397جزئیات

مغازه شیراز ستاد

زيربنا 112متر-قیمت متر مربع 20ميليون

2.24ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 110متر

1.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/01/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 115متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

180م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 105متر- 1خوابه

100م رهن 16م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 120متر

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1396جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 120متر

800م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

20/09/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 110متر

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 125متر

70م رهن 22م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 125متر

70م رهن 22م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 120متر

200م رهن 25ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1396جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 102متر

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1396جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 105متر

100م رهن 25م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1396جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگا...

-زيربنا 105متر

45م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

طبقه زیرزمین-زيربنا 120متر-قیمت متر مربع 25ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

09/12/1395جزئیات

مغازه شیراز قاآنی شمالی...

-زيربنا 120متر

2.7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

19/11/1395جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 110متر-قیمت متر مربع 20ميليون

3.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1395جزئیات