مغازه متراژ بين 80 تا 90 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز معلم

-طبقه همکف-زيربنا 120متر

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1397جزئیات

مغازه شیراز کلبه

-زيربنا 110متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 125متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

مغازه شیراز چهاراه سینم...

-طبقه همکف-زيربنا 105متر

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1395جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 120متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

مغازه شیراز شهرک صنعتی

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

30/09/1394جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

19/06/1394جزئیات

مغازه شیراز عدالت جنوبی...

-زيربنا 110متر

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

50م رهن 15ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1394جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 125متر- 3خوابه

60م رهن 10ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1394جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 110متر

30م رهن 16.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1394جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 105متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1394جزئیات

مغازه شیراز شیراز

-زيربنا 101متر

30م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1394جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 105متر

30م رهن 6.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 102متر

150م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 105متر- 2خوابه

40م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستاد

زيربنا 110متر- 4خوابه

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 120متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-طبقه زیر زمین-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 110متر

50م رهن 14.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 105متر- 3خوابه

40م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 120متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 110متر

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 123متر- 2خوابه

4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/05/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 109متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 120متر

50م رهن 50م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 110متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/03/1397جزئیات

مغازه شیراز ستاد

زيربنا 120متر- 4خوابه

20م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 120متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 110متر

30م رهن 3.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 110متر

20م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 125متر

150م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1396جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 115متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/12/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 110متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

180م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 120متر

25م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 105متر- 1خوابه

100م رهن 16م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1396جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

طبقه اول-زيربنا 120متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

170م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/12/1396جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 120متر

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 110متر

200م رهن 22م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 110متر

60م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/11/1396جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 120متر

800م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1396جزئیات

مغازه شیراز چهارراه بنف...

زيربنا 110متر- 3خوابه

30م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 105متر

50م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1396جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 105متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1396جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 120متر- 3خوابه

20م رهن 1.75م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/11/1396جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

زيربنا 120متر- 2خوابه

45م رهن 4.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1396جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 120متر

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1396جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 120متر

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/09/1396جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

-زيربنا 120متر

180م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1396جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 120متر

30م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1396جزئیات