مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 100متر

100م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 100متر

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/12/1397جزئیات

مغازه پاسداران

-زيربنا 100متر

70م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/11/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 85متر

3.6ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 90متر- نوساز

50م رهن 8.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/09/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 80متر- نوساز

60م رهن 7.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/09/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 100متر

120م رهن 22م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/07/1396جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 90متر

100م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1396جزئیات

مغازه شیراز حضرتی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

50م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1395جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

-زيربنا 80متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

مغازه شیراز شهرک گلستان...

-زيربنا 90متر

املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1394جزئیات

مغازه شیراز قدوسی

-زيربنا 90متر

250م رهن 30م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

مغازه شیراز میدان اطلسی...

-زيربنا 100متر

40م رهن 8ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1394جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 100متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/02/1394جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 92متر

920ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز زند

-زيربنا 80متر

4.725ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 100متر

100م رهن 16م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 100متر

300م رهن 24م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 96متر

60م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 100متر

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 80متر

30م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 79متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 35ميليون

2.765ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 80متر

250م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 2خوابه

15م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 80متر-قیمت متر مربع 40ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/06/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 90متر

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اصلاح نژاد

طبقه همکف-زيربنا 100متر- نوساز

40م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 100متر

20م رهن 3.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

مغازه شیراز معلم

-زيربنا 100متر

150م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 95متر

7ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 95متر

300م رهن 29م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1397جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

-زيربنا 80متر

120م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/05/1396جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 80متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 100متر- 3خوابه - نوساز

100م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

مغازه شیراز مطهری جنوبی...

-طبقه زیر زمین-زيربنا 90متر

10م رهن 1.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/04/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 80متر

15م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/04/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 80متر

60م رهن 4.6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/04/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 100متردو نبش

40م رهن 9.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 100متر

550م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

07/04/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

-زيربنا 80متر

250م رهن 18م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/03/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 85متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

-زيربنا 80متر

30م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 100متر

550م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 90متر- 3خوابه

100م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1397جزئیات

مغازه شیراز همت شمالی

زيربنا 100متر- 1خوابه

100م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 80متر

25م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 100متر

50م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1397جزئیات