مغازه متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز پاسارگاد

زيربنا 100متر-سن بنا 5سال

200م رهن 6م اجاره
املاک 1136475273

07/03/1399جزئیات

مغازه شیراز پاسداران

زيربنا 82متر-سن بنا 3سال

60م رهن 5م اجاره
املاک 1136475273

03/03/1399جزئیات

مغازه شیراز زند

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

50م رهن 12م اجاره
املاک 1136475273

29/02/1399جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

طبقه اول-زيربنا 98متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

50م رهن 3م اجاره
املاک 1136475273

27/02/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 80متر-سن بنا 12سال

30م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

24/02/1399جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 81متر-سن بنا 20سال

100م رهن 15م اجاره
املاک 1136475273

17/02/1399جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

زيربنا 80متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

20م رهن 1.8م اجاره
املاک 1136475273

15/02/1399جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

100م رهن 8م اجاره
املاک 1136475273

07/02/1399جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 80متر

30م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

22/12/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر- 1خوابه

600م رهن
املاک 1136475273

22/12/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

زيربنا 86متر-سن بنا 12سال

50م رهن 15م اجاره
املاک 1136475273

13/12/1398جزئیات

مغازه شیراز فلکه گاز

-زيربنا 80متر

150م رهن 25م اجاره
املاک 1136475273

06/12/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 80متر

80م رهن 15م اجاره
املاک 1136475273

06/12/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 80متر-سن بنا 4سال

20م رهن 4م اجاره
املاک 1136475273

26/11/1398جزئیات

مغازه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 100متر- 1خوابه -سن بنا 20سال

100م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

27/11/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

زيربنا 100متر-سن بنا 10سال

30م رهن 4.5م اجاره
املاک 1136475273

26/11/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

زيربنا 100متر-سن بنا 4سال

20م رهن 3.2م اجاره
املاک 1136475273

19/11/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 80متر- 2خوابه -سن بنا 20سال -قیمت متر مربع 35ميليون

2.765ميليارد
املاک 1136475273

13/11/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 80متر

80م رهن 15.5م اجاره
املاک 1136475273

07/11/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 100متر-سن بنا 30سال

80م رهن 8.5م اجاره
املاک 1136475273

06/11/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 90متر

100م رهن 25م اجاره
املاک 1136475273

02/11/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 100متر- 2خوابه

25م رهن 3م اجاره
املاک 1136475273

29/10/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

زيربنا 100متر-سن بنا 1سال

املاک 1136475273

28/10/1398جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

زيربنا 80متر-سن بنا 2سال

40م رهن 3.5ت اجاره
املاک 1136475273

07/10/1398جزئیات

مغازه شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 100متر- نوساز

20م رهن
املاک 1136475273

07/10/1398جزئیات

مغازه شیراز چمران

-زيربنا 82متر

1.5ميليارد
املاک 1136475273

26/09/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

طبقه اول-زيربنا 80متر- 1خوابه

املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

زيربنا 84متر- 1خوابه

20م رهن 2م اجاره
املاک 1136475273

23/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 100متر

املاک 1136475273

21/09/1398جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 96متر

50م رهن 14م اجاره
املاک 1136475273

16/09/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 80متر

30م رهن 5.5م اجاره
املاک 1136475273

16/09/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-طبقه اول-زيربنا 78متر

50م رهن 6.5م اجاره
املاک 1136475273

09/09/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 100متر- 2خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 1136475273

09/09/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 1خوابه

10م رهن 4م اجاره
املاک 1136475273

09/09/1398جزئیات

مغازه معالی آباد

-طبقه همکف-زيربنا 90متر

30م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

06/09/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 100متر

50م رهن 10ت اجاره
املاک 1136475273

06/09/1398جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

طبقه دوم-زيربنا 100متر- 1خوابه

15م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

05/09/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 76متر- 2خوابه

8ميليارد
املاک 1136475273

02/09/1398جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 100متر

املاک 1136475273

02/09/1398جزئیات

مغازه شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 85متر

48م رهن 3.8م اجاره
املاک 1136475273

30/08/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 85متر

50م رهن 5م اجاره
املاک 1136475273

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر-قیمت متر مربع 29ميليون

1.015ميليارد
املاک 1136475273

21/08/1398جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 80متر

60م رهن 7م اجاره
املاک 1136475273

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 100متر

70م رهن 7.3م اجاره
املاک 1136475273

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 90متر-قیمت متر مربع 30ميليون

3.2ميليون
املاک 1136475273

19/08/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 80متر

200م رهن 20م اجاره
املاک 1136475273

18/08/1398جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 80متر

70م رهن 4م اجاره
املاک 1136475273

14/08/1398جزئیات

مغازه شیراز بلوار رحمت

زيربنا 80متر- نوساز

15م رهن 2.5م اجاره
املاک 1136475273

13/08/1398جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 90مترشمالی

30م رهن 6.5م اجاره
املاک 1136475273

04/08/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-طبقه همکف-زيربنا 100متر

100م رهن 18م اجاره
املاک 1136475273

22/05/1397جزئیات