مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز عفیف آباد

طبقه سوم-زيربنا 57متر-قیمت متر مربع 55ميليون

3.135ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 70متر-قیمت متر مربع 28.5ميليون

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 72متر-قیمت متر مربع 25ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

03/02/1398جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 52متر- 5خوابه

30م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 55متر-قیمت متر مربع 32تومان

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 50ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

مغازه شیراز میدون ولیعص...

زيربنا 67متر-قیمت متر مربع 23.13ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 55متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

زيربنا 75متر-قیمت متر مربع 26.66ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 60متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

-طبقه زیر زمین-زيربنا 55متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 58متر

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه زیر زمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 67متر-قیمت متر مربع 35تومان

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

مغازه شیراز نادر

-زيربنا 62متر

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/07/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 54متر

10م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات