مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 55ميليون

3.575ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 52متر- 5خوابه

30م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 55متر-قیمت متر مربع 32تومان

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/11/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 50ميليون

3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/11/1397جزئیات

مغازه شیراز میدون ولیعص...

زيربنا 67متر-قیمت متر مربع 23.13ميليون

1.55ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/10/1397جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

زيربنا 72متر-قیمت متر مربع 25ميليون

1.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 55متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

زيربنا 75متر-قیمت متر مربع 26.66ميليون

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 60متر

600ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

-طبقه زیر زمین-زيربنا 55متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 58متر

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه زیر زمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 38.5ميليون

2.96ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1396جزئیات

مغازه شیراز دروازه قرآن...

-زيربنا 63متر

750ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/09/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

طبقه همکف-زيربنا 58متر-قیمت متر مربع 75ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

19/12/1394جزئیات

مغازه شیراز سفیر شمالی

زيربنا 70متر- نوساز -قیمت متر مربع 15ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

مغازه شیراز بعثت

طبقه زیرزمین-زيربنا 57متر-قیمت متر مربع 15ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

18/08/1394جزئیات

مغازه شیراز 20 متری سین...

-زيربنا 52متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/05/1394جزئیات

مغازه شیراز صدرا

-زيربنا 60متر

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1394جزئیات

مغازه شیراز بلوار ازادی...

زيربنا 56متر-قیمت متر مربع 15تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1394جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1394جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

زيربنا 63متر-قیمت متر مربع 14ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1394جزئیات

مغازه شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 62متر- نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

01/02/1394جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 58متر

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1394جزئیات

مغازه شیراز سفیر شمالی

-طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1394جزئیات

مغازه شیراز وصال شمالی

طبقه همکف-زيربنا 62متر-قیمت متر مربع 14ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1394جزئیات

مغازه شیراز سمیه

-طبقه همکف-زيربنا 65متر

2.8ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

23/01/1394جزئیات

مغازه شیراز امیرکبیر

-زيربنا 64متر

املاک 11دفتر: 36476666-

11/11/1393جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 75متر-سيستم نقشه سه طبقه

املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1393جزئیات

مغازه شیراز پشت باغ دلگ...

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 3تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

13/09/1393جزئیات

مغازه شیراز بلوار زاگرس...

زيربنا 54متر-قیمت متر مربع کارشناسي

املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1393جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 65متر

1.3ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

08/09/1393جزئیات

مغازه شیراز صورتگر

-طبقه اول-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/08/1393جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 72متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1393جزئیات

مغازه شیراز سه را ه طال...

-زيربنا 75متر

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

16/07/1393جزئیات

مغازه شیراز خیابان قدمگ...

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1393جزئیات

مغازه شیراز خیابان زند

-زيربنا 55متر

110ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز سی متری سین...

-زيربنا 65متر

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار عدال...

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1393جزئیات

مغازه شیراز سه راه نماز...

زيربنا 65متر-قیمت متر مربع 4.2ميليون

3.57ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

25/05/1393جزئیات

مغازه شیراز وصال

زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 12تومان

770ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/03/1393جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1393جزئیات

مغازه شیراز فلکه فرودگ...

-زيربنا 55متر

املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

مغازه شیراز زرگری

-زيربنا 55متر

1.1ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1393جزئیات

مغازه شیراز بولوار امیر...

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 15ميليون

900ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1393جزئیات

مغازه شیراز ابیاری

زيربنا 52متر-قیمت متر مربع 7.5ميليون

500ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1393جزئیات

مغازه شیراز چهارراه زند...

-زيربنا 65متر

املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1393جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت غر...

طبقه همکف-زيربنا 52متر-سن بنا 7سال

2.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات

مغازه شیراز مشیر

-زيربنا 66متر

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1392جزئیات