مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/03/1398جزئیات

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 65ميليون

4.2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

07/03/1398جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 70متر

800م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1398جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 65متر- نوساز

150م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 52متر- 5خوابه

30م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 68متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 70متر- 1خوابه

40م رهن 3.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 55متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

مغازه جمهوری

طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 65متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

-طبقه زیر زمین-زيربنا 55متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه زیر زمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 65متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 60متر

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 54متر

10م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 54متر

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 65متر

60م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات