مغازه متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

مغازه ستارخان

زيربنا 65متر- 2خوابه -قیمت متر مربع 55ميليون

3.575ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

18/12/1397جزئیات

مغازه شیراز همت جنوبی

زيربنا 65متر- نوساز

150م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/12/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

طبقه اول-زيربنا 52متر- 5خوابه

30م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 68متر

املاک 11دفتر: 36476666-

17/10/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 72متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1396جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

زيربنا 70متر- 1خوابه

40م رهن 3.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/10/1397جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 55متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1397جزئیات

مغازه جمهوری

طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر- 2خوابه - نوساز

1.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/09/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 65متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1397جزئیات

مغازه شیراز سر دزک

-طبقه زیر زمین-زيربنا 55متر

550ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت شر...

طبقه دوم-زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 13.33ميليون

800ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

طبقه زیر زمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

660ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/07/1397جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 60متر

120م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1395جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 75متر

15م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/09/1395جزئیات

مغازه شیراز پارامونت

-زيربنا 70متر

35م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/07/1395جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-طبقه اول-زيربنا 63متر

50م رهن 20م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/12/1394جزئیات

مغازه شیراز بازار وکیل

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

مغازه شیراز کلبه

-زيربنا 53متر

30م رهن 4.2ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/04/1394جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 65متر

20م رهن 3ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

50م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/02/1394جزئیات

مغازه شیراز صنایع

-زيربنا 65متر

10م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1394جزئیات

مغازه شیراز بهشتی

-زيربنا 70متر

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

مغازه شیراز سینما سعدی

-زيربنا 65متر

80م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

30م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/08/1397جزئیات

مغازه شیراز سیاحتگر

-زيربنا 60متر

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 54متر

10م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 54متر

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 65متر

60م رهن 14م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

زيربنا 75متر- 1خوابه

30م رهن 5.7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1397جزئیات

مغازه شیراز زرهی

-زيربنا 60متر

40م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 75متر

100م رهن 28م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1397جزئیات

مغازه شیراز جمهوری

-زيربنا 75متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 70متر

50م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستاد

-طبقه دوم-زيربنا 52متر

50م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1397جزئیات

مغازه شیراز عدالت شمالی...

-زيربنا 60متر

50م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ستارخان

-زيربنا 60متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ابیاری

-زيربنا 57متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1397جزئیات

مغازه شیراز اطلسی

-زيربنا 70متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر

15م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی غربی

-زيربنا 68متر

70م رهن 9م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قدوسی شرقی

-زيربنا 60متر

80م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز ملاصدرا

-زيربنا 70متر

20م رهن 2.8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/06/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 70متر

50م رهن 8.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/06/1397جزئیات

مغازه شیراز عفیف آباد

زيربنا 51متر- 2خوابه

100م رهن 9.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1397جزئیات

مغازه شیراز قصرالدشت

-زيربنا 60متر

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/06/1397جزئیات

مغازه شیراز چمران

طبقه اول-زيربنا 65متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1397جزئیات

مغازه شیراز بعثت

-زيربنا 60متر

2ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

24/05/1397جزئیات

مغازه شیراز خلدبرین

زيربنا 75متر- 3خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1397جزئیات

مغازه شیراز معالی آباد

-زيربنا 60متر

50م رهن 13م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1397جزئیات