سوئیت متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز زرهی

املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

قیمت متر مربع 100تومان

100ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

14/08/1397جزئیات

سوئیت شیراز قدوسی غربی

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

175ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسارگاد

-طبقه همکف

املاک 11دفتر: 36476666-

24/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز چمران

قیمت متر مربع 4ميليون

172ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

03/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز بعثت

1خوابه

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز سینماسعدی

-طبقه چهارم

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1393جزئیات

سوئیت شیراز هتن

10م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز خیابان دهنا...

املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز بولوار امیر...

-طبقه سوم

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز فلکه معلم

1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

طبقه سوم- 1خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز فلکه مطهری

18م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز ارم

قیمت متر مربع 5ميليون

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1393جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

50م رهن 50ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1397جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز قصردشت

416ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

01/02/1395جزئیات