سوئیت متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز زرهی

املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1398جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین- 1خوابه

7م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1394جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

املاک 11دفتر: 36476666-

12/10/1394جزئیات

سوئیت شیراز ملاصدرا

طبقه زیرزمین- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1394جزئیات

سوئیت شیراز چمران

1خوابه

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1394جزئیات

سوئیت شیراز ساحلی غربی

1خوابه

5م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/08/1394جزئیات

سوئیت شیراز چمران

1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

20م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز قدوسی غربی

70م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه همکف- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز شمس

املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1394جزئیات

سوئیت شیراز زیر گذر صنا...

املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز مشیر فاطمی

املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز بعثت

1خوابه

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز زند

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1393جزئیات

سوئیت شیراز سینماسعدی

-طبقه چهارم

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/09/1393جزئیات

سوئیت شیراز هتن

10م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز خیابان دهنا...

املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز بولوار امیر...

-طبقه سوم

22م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز فلکه معلم

1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

طبقه سوم- 1خوابه -سن بنا 3سال

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز فلکه مطهری

18م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

50م رهن 50ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1397جزئیات

سوئیت شیراز چمران

1خوابه

10م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1395جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز فضل اباد

3م رهن 350ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/01/1395جزئیات

سوئیت شیراز باهنر جنوبی...

2خوابه

20م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1395جزئیات