سوئیت متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز تاچارا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز ساحلی شرقی

-طبقه همکف-زيربنا 80متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز همت شمالی

زيربنا 85متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز شبان

زيربنا 80متر- 1خوابه

215ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 86متر-سن بنا 7سال

191ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

25/08/1393جزئیات

سوئیت شیراز مطهری شمالی...

طبقه زیرزمین-زيربنا 91متر- 1خوابه

310ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز ایمان جنوبی...

طبقه زیرزمین-زيربنا 96متر- 1خوابه

230ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

طبقه همکف-زيربنا 80متردرب از ساختمان- نوساز

380ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 1خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

طبقه زیر زمین-زيربنا 100متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر- 2خوابه - نوساز

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

48م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/04/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 100متر- 2خوابه

320ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز مشیر فاطمی

طبقه چهارم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1395جزئیات