سوئیت متراژ بين 70 تا 80 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز صنایع

طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر-سن بنا 7سال

15م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز چهارراه ستا...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

15م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز تاچارا

-طبقه زیرزمین-زيربنا 100متر

املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز ساحلی شرقی

-طبقه همکف-زيربنا 80متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

زيربنا 100متر- 1خوابه

10م رهن 1.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

طبقه زیرزمین-زيربنا 85متر-سن بنا 7سال

15م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

طبقه زیرزمین-زيربنا 80متر- 1خوابه

60م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز همت شمالی

زيربنا 85متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 85متر- 1خوابه

10م رهن 1.1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/02/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 80متر

20م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز بلوار رحمت

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سن بنا 10سال

املاک 11دفتر: 36476666-

22/05/1397جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 80متر- 1خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

طبقه زیر زمین-زيربنا 100متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 100متر- 2خوابه

48م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

05/04/1395جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

زيربنا 90متر- 2خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

زيربنا 80متردرب از ساختمان-سن بنا 10سال

15م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز مشیر فاطمی

طبقه چهارم-زيربنا 96متر- 2خوابه -سن بنا 7سال

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1395جزئیات