سوئیت متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز مشیر غربی

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز امیرکبیر

زيربنا 55متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

19/10/1394جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز تاچارا

زيربنا 75متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز زند

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز میدان معلم

زيربنا 70متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پل معالی اب...

زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

34م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 60متر- 1خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1394جزئیات

سوئیت شیراز تقاطع زرگری...

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 62متر

املاک 11دفتر: 36476666-

02/12/1393جزئیات

سوئیت شیراز نیایش

-زيربنا 60متر

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1393جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

زيربنا 70متر- 1خوابه

34م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز کمربندی معا...

-زيربنا 60متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز بولوار میرز...

-زيربنا 70متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

زيربنا 56متر- 1خوابه

300ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

15/02/1397جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز قدوسی غربی

زيربنا 60متر- 1خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1396جزئیات

سوئیت شیراز عفیف آباد

-زيربنا 55متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز چمران

زيربنا 75متر- 1خوابه

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز قصردشت

طبقه اول-زيربنا 60متر-سن بنا 8سال

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1395جزئیات

سوئیت شیراز قصردشت

-زيربنا 60متر

415ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1395جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

طبقه دوم-زيربنا 65متر- 1خوابه

29م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/01/1395جزئیات