سوئیت متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز مشیر غربی

-طبقه دوم-زيربنا 60متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

03/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز قدوسی شرقی

طبقه دوم-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

25م رهن 450ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1394جزئیات

سوئیت شیراز چمران

طبقه پیلوت-زيربنا 75متر- 1خوابه -سن بنا 10سال

5م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/11/1394جزئیات

سوئیت شیراز چمران

-زيربنا 55متر

5م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/10/1394جزئیات

سوئیت شیراز مطهری جنوبی...

-زيربنا 70متر

6م رهن 390ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

طبقه همکف-زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/09/1394جزئیات

سوئیت شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 60متر- 1خوابه - نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

12/09/1394جزئیات

سوئیت شیراز شهرک بهشتی

-طبقه همکف-زيربنا 55متر

25م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/08/1394جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

زيربنا 60متر- 1خوابه

20م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز تاچارا

زيربنا 75متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

زيربنا 70متر- 1خوابه

18م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

زيربنا 65متر- 1خوابه

5م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز میدان معلم

زيربنا 70متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پل معالی اب...

زيربنا 70متر- 1خوابه - نوساز

34م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر- 1خوابه -سن بنا 15سال

12م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز سفیر شمالی

زيربنا 58متر- 1خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

-زيربنا 60متر

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 75متر- 1خوابه - نوساز

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 60متر- 1خوابه

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 60متر

5م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1394جزئیات

سوئیت شیراز نیایش

-زيربنا 60متر

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/08/1393جزئیات

سوئیت شیراز ملاصدرا

-زيربنا 70متر

5م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/08/1393جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

زيربنا 70متر- 1خوابه

34م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز کمربندی معا...

-زيربنا 60متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز عدالت شمالی...

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

-زيربنا 70متر

املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز بولوار میرز...

-زيربنا 70متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز ملاصدرا

زيربنا 75متر- 1خوابه

15م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/11/1396جزئیات

سوئیت شیراز فلکه گاز

زيربنا 60متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

01/09/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت شمالی

طبقه زیر زمین-زيربنا 60متر- 2خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز چمران

زيربنا 70متر- 1خوابه

6م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه زیر زمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

زيربنا 60متر- 1خوابه

10م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز انوری

زيربنا 70متر- 2خوابه

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1396جزئیات

سوئیت شیراز قدوسی غربی

زيربنا 60متر- 1خوابه

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/04/1396جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

زيربنا 70متر- 1خوابه

7م رهن 900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/04/1396جزئیات

سوئیت شیراز شهرک بهشتی

-طبقه همکف-زيربنا 65متر

30م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1396جزئیات

سوئیت شیراز شهرک آرین

طبقه +زیر زمین-زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1396جزئیات

سوئیت شیراز چهارراه هوا...

-زيربنا 53متر

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1395جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

-طبقه زیرزمین-زيربنا 70متر

10م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1395جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

زيربنا 60متر- 2خوابه

5م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/07/1395جزئیات

سوئیت شیراز عفیف آباد

-زيربنا 55متر

املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز خلدبرین

-زيربنا 60متر

900ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز سینما سعدی

زيربنا 70متر- 2خوابه

2.5م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز چمران

زيربنا 75متر- 1خوابه

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 70متر- 1خوابه

25م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

طبقه زیرزمین-زيربنا 75متر- 1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز شهرک ارین

زيربنا 70متر- 1خوابه

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز بلوار عدالت...

زيربنا 75متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

18م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/02/1395جزئیات