سوئیت متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز اطلسی

زيربنا 10متر- 4خوابه -قیمت متر مربع 12.5ميليون

145ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

24/01/1398جزئیات

سوئیت شیراز چمران

طبقه زیر زمین-زيربنا 42متر-قیمت متر مربع 9.04ميليون

410ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

20/01/1398جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1394جزئیات

سوئیت شیراز اطلسی

طبقه همکف-زيربنا 11متر-سن بنا 12سال

35ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/12/1394جزئیات

سوئیت شیراز افرینش

طبقه زیرزمین-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

150ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

-زيربنا 24متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

سوئیت شیراز اطلسی

زيربنا 50متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

سوئیت شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 45متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

سوئیت شیراز سیاحتگر

-زيربنا 40متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز 20متری سعدی...

طبقه دوم-زيربنا 45متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز پل معالی اب...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 4سال

115ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

زيربنا 50متر- 1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسارگاد

-زيربنا 50متر

10م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز امیر کبیر

-طبقه سوم-زيربنا 43متر

90ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز پل هجرت

-زيربنا 40متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

طبقه زیرزمین-زيربنا 35متر-سن بنا 12سال

21.6م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

-زيربنا 35متر

27م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

-زيربنا 42متر

28م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز اصلاح نژاد

طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه -سن بنا 3سال

120ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 20متر

13م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

زيربنا 40متر- 1خوابه - نوساز

33م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 40متر- 1خوابه

18م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز امیرکبیر

-طبقه اول-زيربنا 50متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1393جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 32متر-قیمت متر مربع 3.5تومان

112ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

02/09/1393جزئیات

سوئیت شیراز نیایش

-زيربنا 45متر

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 30متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز چهار راه هو...

-طبقه اول-زيربنا 46متر

96ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

18/03/1393جزئیات

سوئیت شیراز امیر کبیر

طبقه سوم-زيربنا 47مترجنوبی-سن بنا 10سال

85ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

-طبقه سوم-زيربنا 50متر

10م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 40متر- 1خوابه

20م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

-زيربنا 35متر

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 50متر

10م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

-زيربنا 35متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 32متر-سن بنا 20سال

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز چمران

طبقه +زیر زمین-زيربنا 43متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

193ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

10/12/1395جزئیات

سوئیت شیراز چهارراه هوا...

طبقه دوم-زيربنا 50متر-سن بنا 30سال

105ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

16/08/1395جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

-طبقه زیرزمین-زيربنا 37متر

100ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

-زيربنا 40متر

6م رهن 800ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1395جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

-زيربنا 50متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

08/07/1395جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

-زيربنا 48متر

املاک 11دفتر: 36476666-

25/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت شر...

-زيربنا 28متر

10م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز شهرک باهنر

-زيربنا 50متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

20/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

-زيربنا 45متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز ملاصدرا

-زيربنا 20متر

7م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/05/1395جزئیات

سوئیت شیراز سراج

-زيربنا 30متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/03/1395جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

-زيربنا 25متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

22/01/1395جزئیات