سوئیت متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سوئیت شیراز چمران

طبقه همکف-زيربنا 40متر- 1خوابه

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/06/1395جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

26/12/1394جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

طبقه همکف-زيربنا 44متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 1م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/12/1394جزئیات

سوئیت شیراز شهرک بهشتی

زيربنا 50متر- 1خوابه

10م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1394جزئیات

سوئیت شیراز نشاط

-طبقه اول-زيربنا 12متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

10/11/1394جزئیات

سوئیت شیراز پشت باغ جنت...

-طبقه سوم-زيربنا 45متر

7م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/08/1394جزئیات

سوئیت شیراز اطلسی

زيربنا 50متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

سوئیت شیراز باهنر جنوبی...

-زيربنا 45متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1394جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه غربی...

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 5سال

15م رهن 250ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز سیاحتگر

-زيربنا 40متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز 20متری سعدی...

طبقه دوم-زيربنا 45متر- 1خوابه

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

-زيربنا 38متر

املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 40متر

20م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/06/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

زيربنا 50متر- 1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز باهنر شمالی...

طبقه همکف-زيربنا 35متر-سن بنا 10سال

7م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

18/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسارگاد

-زيربنا 50متر

10م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز امیر کبیر

-طبقه سوم-زيربنا 43متر

90ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

سوئیت شیراز پل هجرت

-زيربنا 40متر

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

طبقه زیرزمین-زيربنا 35متر-سن بنا 12سال

21.6م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

29/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

-زيربنا 35متر

27م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 42متر

املاک 11دفتر: 36476666-

22/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز شمس

زيربنا 45متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 100ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

21/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز جمهوری

-زيربنا 42متر

28م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز قصرالدشت

زيربنا 40متر- 1خوابه

30م رهن 300ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

سوئیت شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 20متر

13م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز پاسارگاد

زيربنا 45متر- 1خوابه - نوساز

15م رهن 350ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1394جزئیات

سوئیت شیراز قدمگاه

زيربنا 40متر- 1خوابه - نوساز

33م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

28/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز مطهری جنوبی...

زيربنا 40متر- 1خوابه

18م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/11/1393جزئیات

سوئیت شیراز امیرکبیر

-طبقه اول-زيربنا 50متر

25م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1393جزئیات

سوئیت شیراز تاچارا

-زيربنا 50متر

10م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز شهرک گلستان...

-زيربنا 25متر

1م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز بعثت

زيربنا 40متر-سن بنا 20سال

6م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/07/1393جزئیات

سوئیت شیراز صنایع

-زيربنا 23متر

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز نیایش

-زيربنا 45متر

55م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

09/06/1393جزئیات

سوئیت شیراز چمران

زيربنا 35متر- 1خوابه

6م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1372جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

-زيربنا 30متر

20م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

16/05/1393جزئیات

سوئیت شیراز بعثت

-طبقه همکف-زيربنا 35متردرب از ساختمان

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1397جزئیات

سوئیت شیراز خلدبرین

-طبقه سوم-زيربنا 50متر- 1خوابه درب از ساختمان

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/02/1397جزئیات

سوئیت شیراز سینما سعدی

-طبقه اول-زيربنا 20متر

10م رهن 600ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/12/1396جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

-زيربنا 35متر

10م رهن 650ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

14/11/1396جزئیات

سوئیت شیراز ستارخان

-زيربنا 30متر

15م رهن 1.2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/10/1396جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

-طبقه سوم-زيربنا 50متر

10م رهن 750ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز پاسداران

-طبقه همکف-زيربنا 30متردرب از حیاط

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

02/08/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

زيربنا 40متر- 1خوابه

20م رهن 400ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز معالی آباد

-زيربنا 35متر

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

27/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز زرهی

-طبقه نیم طبقه پایین-زيربنا 50متر

10م رهن 550ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت جنوبی

-زيربنا 35متر

5م رهن 500ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز فرهنگ شهر

زيربنا 32متر-سن بنا 20سال

15م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/07/1396جزئیات

سوئیت شیراز هوابرد

طبقه دوم-زيربنا 50متر- 1خوابه -سن بنا 30سال

8م رهن 850ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1396جزئیات

سوئیت شیراز همت شمالی

زيربنا 30متر- 1خوابه - نوساز

10م رهن 700ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/04/1396جزئیات