سفره خانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

سفره خانه شیراز بر بلوا...

املاک 11دفتر: 36476666-

22/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز ارگ کری...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز بر بلوا...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز چمران

املاک 11دفتر: 36476666-

08/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز کوچه نا...

10خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1394جزئیات

سفره خانه شیراز معالی آ...

املاک 11دفتر: 36476666-

20/03/1394جزئیات

سفره خانه شیراز امیر کب...

املاک 11دفتر: 36476666-

31/02/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

29/01/1394جزئیات

سفره خانه شیراز دکتر حس...

املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1395جزئیات

سفره خانه شیراز صدرا

2.4ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

31/01/1395جزئیات