سفره خانه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سفره خانه شیراز کوچه پر...

80م رهن 5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1394جزئیات

سفره خانه شیراز ابیاری

15م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/11/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صدرا

25م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1394جزئیات

سفره خانه شیراز چمران

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/11/1394جزئیات

سفره خانه شیراز مدرس

املاک 11دفتر: 36476666-

14/10/1394جزئیات

سفره خانه شیراز جنت

10م رهن 2.5ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

06/10/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شهرک حا...

10م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

26/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز فرهنگ ش...

املاک 11دفتر: 36476666-

23/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

22/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

18/09/1394جزئیات

سفره خانه شیراز فرهنگ ش...

25م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/08/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

100م رهن 15م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

23/08/1394جزئیات

سفره خانه شیراز ملاصدرا...

50م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

17/08/1394جزئیات

سفره خانه شیراز زند

100م رهن 1.85م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

13/08/1394جزئیات

سفره خانه شیراز حسینی ا...

70م رهن 8م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

28/07/1394جزئیات

سفره خانه شیراز یقطین

املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

سفره خانه شیراز دوراهی ...

املاک 11دفتر: 36476666-

01/07/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

18/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

100م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز پلیس را...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز امیرکبی...

املاک 11دفتر: 36476666-

07/06/1394جزئیات

سفره خانه شیراز دوکوهک

املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

سفره خانه شیراز همت شما...

املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

31/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز حسینی ا...

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

06/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

01/04/1394جزئیات

سفره خانه شیراز ابتدای ...

املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

سفره خانه شیراز ابتدای ...

املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

22/02/1394جزئیات

سفره خانه شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

10/02/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

08/02/1394جزئیات

سفره خانه شیراز رودکی

املاک 11دفتر: 36476666-

02/02/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

املاک 11دفتر: 36476666-

23/01/1394جزئیات

سفره خانه شیراز صدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

20/11/1393جزئیات

سفره خانه شیراز بر روی ...

املاک 11دفتر: 36476666-

18/11/1393جزئیات

سفره خانه شیراز اتوبان ...

70م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

30/07/1396جزئیات

سفره خانه شیراز معالی آ...

36م رهن 8.4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/04/1396جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

20م رهن 3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

27/03/1396جزئیات

سفره خانه شیراز دکتر حس...

املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1395جزئیات

سفره خانه شیراز حسینی ا...

املاک 11دفتر: 36476666-

05/03/1395جزئیات

سفره خانه شیراز فرهنگ ش...

املاک 11دفتر: 36476666-

14/02/1395جزئیات

سفره خانه شیراز معالی ا...

120م رهن 7م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

04/02/1395جزئیات

سفره خانه شیراز انجیره

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/01/1395جزئیات