سفره خانه متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

سفره خانه شیراز دروازه ...

زيربنا 1000متر- 4خوابه

25م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

25/12/1397جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

-زيربنا 240متر

150م رهن 12م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1395جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

زيربنا 1000متر- 2خوابه

20م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

07/10/1395جزئیات

سفره خانه شیراز تاچارا

-زيربنا 700متر

60م رهن 3.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

29/09/1395جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

-زيربنا 600متر

30م رهن 1.3م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

16/09/1395جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

زيربنا 1500متر-قیمت متر مربع 1.3ميليون

100م رهن 10م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/08/1395جزئیات

سفره خانه شیراز صنایع

زيربنا 1200متر- 3خوابه

60م رهن 6م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

08/03/1395جزئیات