زمین متراژ بين 140 تا 170 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز 3راه نمازی

زيربنا 246متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 15ميليون

1.76ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

02/03/1398جزئیات

زمین شیراز معالی آباد

زيربنا 9500متردرب از حیاط-قیمت متر مربع 5.05ميليون

8.5ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

01/10/1397جزئیات

زمین شیراز ستارخان

-زيربنا 5300متر

13ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

21/07/1397جزئیات