زمین متراژ بين 120 تا 140 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز سفیر جنوبی

-زيربنا 200متر

450ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

08/05/1394جزئیات

زمین شیراز پاسارگاد

-زيربنا 200متر

350ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

29/06/1396جزئیات

زمین شیراز چمران

-زيربنا 189متر

املاک 11دفتر: 36476666-

09/02/1396جزئیات