زمین متراژ بين 100 تا 120 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز شیراز

-طبقه همکف-زيربنا 170متر

املاک 11دفتر: 36476666-

04/05/1394جزئیات

زمین شیراز قصرالدشت

زيربنا 160متر-قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

03/04/1394جزئیات

زمین شیراز ارتش

-زيربنا 165متر

370ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

28/06/1396جزئیات