زمین متراژ بين 60 تا 70 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

زمین شیراز دروازه قران

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 2.2ميليون

1ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

05/02/1398جزئیات

زمین شیراز دروازه قران

زيربنا 60متر-قیمت متر مربع 2.5ميليون

1.125ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

30/11/1397جزئیات