دفتر کار متراژ بين 170 تا 200 متر فروش بانک اطلاعات املاک پدیده شیراز

دفتر کار شیراز معالی آب...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

17/12/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

20/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

16/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مجتمع خل...

املاک 11دفتر: 36476666-

13/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان دا...

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

09/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

05/10/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

املاک 11دفتر: 36476666-

07/09/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اصلاح نژ...

11خوابه

90م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

25/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

املاک 11دفتر: 36476666-

09/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز معالی آب...

طبقه اول- 1خوابه -قیمت متر مربع 5.5ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

03/08/1394جزئیات

دفتر کار شیراز کلبه سعد...

املاک 11دفتر: 36476666-

22/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ابیاری

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

19/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز شیراز

املاک 11دفتر: 36476666-

15/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

املاک 11دفتر: 36476666-

06/07/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

املاک 11دفتر: 36476666-

30/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز اطلسی

طبقه چهارم- 3خوابه

50م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زرهی

-طبقه اول

46م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

21/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

30م رهن 4م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

20م رهن 200ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

19/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز تختی

املاک 11دفتر: 36476666-

16/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز پل معالی...

طبقه دوم- 2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

15/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بعثت

10خوابه

170ت رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

14/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

قیمت متر مربع 6ميليون

18ميليارد
املاک 11دفتر: 36476666-

11/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

20م رهن 2م اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

05/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیر کبی...

املاک 11دفتر: 36476666-

01/06/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

165ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه سوم- 2خوابه

70م رهن 150ت اجاره
املاک 11دفتر: 36476666-

31/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ستارخان

نوساز

املاک 11دفتر: 36476666-

28/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز جمهوری

املاک 11دفتر: 36476666-

27/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز استقلال

املاک 11دفتر: 36476666-

17/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز هنگ

3خوابه

45م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

13/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز عدالت

املاک 11دفتر: 36476666-

11/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز فرهنگ شه...

قیمت متر مربع 4.5ميليون

املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

قیمت متر مربع 7.5تومان

املاک 11دفتر: 36476666-

10/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان مع...

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

05/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز زند

2خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

03/05/1394جزئیات

دفتر کار شیراز امیرکبیر...

1خوابه

30م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

15/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 30متری س...

سن بنا 8سال

املاک 11دفتر: 36476666-

13/04/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بیست متر...

املاک 11دفتر: 36476666-

31/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

طبقه پنجم- 2خوابه -سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 3.6ميليون

378ميليون
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز توحید

1خوابه

40م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

30/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز ملاصدرا

املاک 11دفتر: 36476666-

26/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نشاط

3خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

25/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز میدان مط...

4خوابه

300م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

23/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز نادر

املاک 11دفتر: 36476666-

19/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز بنفشه

سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه

100م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

17/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز قصرالدشت...

35م رهن
املاک 11دفتر: 36476666-

12/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز 20متری س...

املاک 11دفتر: 36476666-

11/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز باهنر جن...

طبقه دوم- 4خوابه

املاک 11دفتر: 36476666-

10/03/1394جزئیات

دفتر کار شیراز مشیر فاط...

املاک 11دفتر: 36476666-

06/03/1394جزئیات